Debatt: "Snåla fossilbilar är näst bästa miljöval"

Satsningar på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen, skriver IVL:s mobilitetsexperter i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den första juli upphör dagens miljöbilsdefinition, samtidigt införs de nya bonus-malusreglerna som innebär att rena elbilar, laddhybrider och gasbilar får bonus upp till 60.000 kronor medan bränslekrävande bilar får en ökad fordonsskatt de tre första åren.

"Självklart är el och biogas det bästa miljövalet, men regeringens nya miljökrav för inköp av bilar kan inte enbart grunda sig på laddbara bilar och gasbilar. Utbudet av laddbilar fortfarande för smalt och biogas går inte att tanka överallt", skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet

För att minska utsläppen och driva på omställningen av hela fordonsparken behöver krav på bonusbilar kompletteras med en definition för bränslesnåla och rena bensin- och dieselbilar som ett näst bästa val, anser debattörerna. IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar en ny modell för att ställa miljökrav vid statlig upphandling.

Kravnivå 1. Statliga myndigheter ska välja en viss andel bonusbilar bland personbilar och lätta lastbilar. Denna kravnivå kan kallas "miljöbil".

Kravnivå 2. Snåla bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar. Kravet utformas på samma sätt som dagens miljöbilsdefinition, där stora fordon tillåts släppa ut mer än små. Energikravet kan skärpas 3-5 procent jämfört med dagens nivå, och kravnivån kan kallas "energieffektiv bensin-/dieselbil".

IVL föreslår att miljöformeln ska baseras på vikt istället för en fast utsläppsnivå eftersom en fast koldioxidgräns blir styrande i en enda storleksklass. Det innebär att mindre bilmodeller kan godkännas trots att de är bränslekrävande, medan kravet inte får någon effekt i tyngre segment eftersom inga modeller klarar kraven.

EU:s skärpta avgaskrav innebär att de verkliga utsläppen från nya bilar bättre kommer att motsvara lagkraven. Dieselfordonens utsläpp blir därmed ett mycket mindre problem framöver och att fördelarna med dieselmotorns låga förbrukning måste utnyttjas.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag håller med debattörerna.
58
11