Vägassistansfordon får köra med blåljus – räknas som utryckningsfordon

Vägassistansfordonen i Stockholm och Göteborg har fått tillstånd köra med blåljus. De får därmed lättare att ta sig fram till trafikolyckor.

Längst bak har vägassistansfordonen ljusskyltar med budskap och pilar som göra det lättare för trafikanterna att se att en olycka inträffat och hur de kan åka. Bild: Trafikverket

Vägassistansfordon åker till olycksplatser för att hjälpa räddningstjänst och polis med framkomligheten. På tungt trafikerade vägar, som Essingeleden (Stockholm) där cirka 170.000 fordon passerar dagligen, är vägassistansen viktig vid olyckstillbud. Men eftersom fordonen inte fått köra med blåljus kan det ta lång tid att ta sig fram till platsen.

"Utan blåljus får vi vänta i bilköerna som alla andra", säger Lars Hedenström, Trafikverket.

Vägassistansfordonen i Stockholm har fått köra med blåljus även tidigare, men bara vid akuta händelser som rör Södra länken eller Norra länken. 

I våras ansökte Trafikverket om att bilarna skulle få betraktas som utryckningsfordon och nyligen kom godkännandet från Transportstyrelsen. Fordonen får därmed använda blåljus och ska ges företräde i trafiken. Tillståndet gäller vid akuta händelser på vägnätet i och omkring Stockholms genomfartsleder samt i Göteborgs innerstad och tre mil utåt.

Nu ska all personal genomgå en utbildning för så kallad utryckningskörning.

"Det ställs större krav på en utryckningsförare. Kör man med blåljus påkallar man fri väg", säger Lars Hedenström. 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt rätt att vägassistansfordon ska få köra med blåljus vid akuta tillfällen.
64
0