6 av 10 dömer föraren efter bilen

Höginkomsttagare anser i högre utsträckning än andra att bilen säger något om dess ägare.

Du är vad du kör – eller? Foto: Bigstockphoto

"För många är bilen viktig för att spegla personligheten, ett skyltfönster för hur man vill framstå. Bilvalet är så mycket mer än bara lösningen på ett transportproblem. Och lite elakt kan man tro att vissa bilval kompenserar för sina ägares tillkortakommanden", säger Daniel Östlund.

Generellt tolkar bilägare förarnas personlighet efter bilen i större utsträckning än de som inte äger bil. 

Men det är i första hand höginkomsttagare (hushållsinkomst på över 700.000 kr/år) som bildar sig en uppfattning om föraren efter bilen (68 procent).

"Dyra bilar är i högre grad ett känslomässigt val och det avspeglas också i att höginkomsttagare lägger större vikt vid bilen som avspegling av sin bilägare", säger Daniel Östlund, Blocket Fordon. 

Bilförarens miljömedvetenhet finns också med på listan över hur bilar tolkas.

"Bilen har alltid varit ett slagträ i miljödebatten, inte minst för att den är så synlig. Därför blir den viktig som symbol om man vill framstå som miljökämpe. Då går det inte att synas i en stor och tung bensinslukare av äldre snitt", säger Daniel Östlund.

Vad tycker du att en bil främst säger om dess ägare?

●  Inkomst, 34 procent

●  Familjesituation, 16 procent

●  Självkänsla, 8 procent

●  Fritidsintressen, 7 procent

●  Miljömedvetenhet, 7 procent

27 procent håller inte med om att bilen säger något om dess ägare. 16 procent vet ej.

Källa: Blocket i samarbete med YouGov

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Min bil speglar min personlighet.
86
34