Ökat antal återkallade körkort – fortkörning vanligaste anledningen

Antalet körkort som har återkallats hittills i år har ökat kraftigt jämfört med 2017.

Ökat antal återkallade körkort – fortkörning vanligaste anledningen

Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar. Under första halvåret 2018 beslutades om återkallelse i 17.779 fall. Det är en ökning på 7,7 procent jämför med första halvåret 2017.

"Vi har återkallat fler körkort, men sett över tid anser jag att antalet återkallelser första halvåret 2018 är normalt", säger Kalle Molnar, ställföreträdande chef för avdelning Körkort på Transportstyrelsen.

Precis som tidigare är fortkörning den vanligaste orsaken till att körkortet återkallas. Fortkörning går under punkt 4 och står för cirka hälften av alla återkallelser. Man har då gjort sig skyldig till "en väsentlig överträdelse", vilket vanligtvis betyder fortkörning, men kan också innebära körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen.

Återkallade körkort - hela  landet

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2014 2015 2016 2017 2018
Återkallelsegrund 1 3435 3500 3455 2899 2951
Återkallelsegrund 2 177 146 181 110 103
Återkallelsegrund 3 424 468 596 385 302
Återkallelsegrund 4 9469 9744 10350 8516 9418
Återkallelsegrund 5 910 767 840 870 952
Återkallelsegrund 6 236 209 96 72 84
Återkallelsegrund 7 2079 2102 2381 2435 2700
Återkallelsegrund 8 2134 2111 1906 2080 2120
Totalt 17997 18082 18684 16514 17779

Fakta: Återkallelsegrund

1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.
3. Upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar.
4. "En väsentlig överträdelse". Innebär vanligtvis fortkörning, men även körning mot rött ljus eller rattsurfning.
5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.
6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.
7. En sjukdom gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort. Transportstyrelsen kräver ett läkarintyg eller ett bevis om ett godkänt förarprov.
8. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.

Vid återkallelse enligt punkterna 1-6 beslutas om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Den är lägst en månad och högst tre år.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag blev av med körkortet första halvåret 2018.
1
34