EU kritiserar Volkswagen: ”Inte tydliga nog och ingen garanti mot prestandaförlust”

I dagens pressrelease från EU-kommissionen får VW tuff kritik för att inte gjort nog för de bilägare som berörts av dieselgate. Volkswagen borde göra mer, anser EU.

EU kritiserar Volkswagen: ”Inte tydliga nog och ingen garanti mot prestandaförlust”
Matthias Müller tog över som VW:s koncernchef efter att Martin Winterkorn avgått, på grund av dieselgate. Müller utlovade transparens, men någon sådan fick vi inte.

EU-kommissionen presenterar idag en slutrapport om efterdyningarna av Volkswagens avgasfusk på dieselmotorer, som uppdagades hösten 2015. I rapporten konstaterar EU-kommissionen att nästan 80 procent av de berörda bilarna i Europa har genomfört sin "uppgradering" av avgasreningen. Men EU är ändå inte nöjda.

Under 2015 och 2016 lovade Volkswagens ledning full transparens kring orsakerna till det avgasfusk som använts på cirka elva miljoner dieselbilar. VW:s ingenjörer arbetade också skyndsamt med en teknisk uppgradering som skulle förbättra avgasreningen.

Någon full transparens blev det dock inte. En advokatbyrå genomförde en oberoende utredning som VW-ledningen valde att hemligstämpla. I USA fick VW-koncernen betala miljardböter för avgasfusket, tack vare de starka konsumentlagarna. I EU finns inte samma möjlighet, däremot utarbetade EU ett avtal tillsammans med VW under sommaren 2016 som fick namnet "Trust Building Measure" (åtgärder för återskapande av förtroende).

I avtalet lovar Volkswagen att alla bilar (cirka 8,5 miljoner) inom EU ska repareras, att konsumenterna hålls välinformerade och att de inte drabbas av olägenheter från denna process. Avtalet gäller till slutet av 2018 och Volkswagen har lovat åtgärda de problem som eventuellt uppstår vid uppgraderingen, vilket i praktiken omfattar elva motorkomponenter. I avtalet finns inga löften om skadestånd till de europeiska bilägarna.

I dagens slutrapport från EU-kommissionen är man kritiska till Volkswagen (klicka för att läsa pressreleasen). Enligt EU-kommissionen har VW inte varit tillräckligt tydliga för uppfylla det man avtalat i Trust Building Measure. VW har till exempel inte tydligt nog gett garantier för att uppgraderingen av dieselmotorerna inte negativt påverkar prestanda – det vill säga motoreffekt och bränsleförbrukning.

EU-kommissionen anser också att VW-koncernen borde varit tydligare gentemot konsumenterna och fullt ut erkänna att avgasfusket stred mot EU-lagarna. Även om Volkswagen erkänt sin skuld och lagbrott i USA har man inte gjort motsvarande sak i Europa.

Det har kommit många rapporter från bilägare inom EU som upplevt försämrade prestanda på sina dieselbilar efter uppgraderingen. I Sverige är det 228.000 bilar från Audi, Seat, Skoda och Volkswagen som omfattas av avgasfusket. Något skadestånd till svenska VW-ägare ska inte betalas ut

När vi intervjuade VW Group Sveriges informationschef Marcus Thomasfolk i maj sa han att 155.000 av dessa bilar uppgraderats och arbetet fortsätter. Cirka sex–sju procent av bilägarna avstår från uppdateringen. Trots att många bilägare upplever försämrade prestanda, och flera tidningstester bekräftar detta, avfärdar Volkswagen kategoriskt testerna:

"Vi har tittat på hur dehar gjort undersökningarna och kunnat belägga att de har avvikande sätt att mäta på och använt annan utrustning än oss – och det har gett andra resultat än våra resultat. Ett sådant test har gjorts i Sverige och vi har gått till botten med det. Även de hade andra mätmetoder, andra sätt att göra beräkningar och annan utrustning än oss", säger Marcus Thomasfolk till auto motor & sport.

Även Konsumentverket har fått ärenden där bilägare upplevt problem till följd av uppdateringen av deras dieselbil:

"Det är inte alls omöjligt att vissa av våra kunder har råkat ut för någon typ av fel på sina bilar, men det har inte i något fall gått att härleda till uppdateringen", säger Marcus Thomasfolk.

 

European Commission - Press release:

"The European Commission and EU consumer authorities publish final assessment of dialogue with Volkswagen"

 

Många bilägare upplever försämrade prestanda efter uppgraderingen av avgasreningen. Men Volkswagen hävdar att så inte är fallet.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Mitt förtroende för VW-koncernen är oförändrat gott!
17
65