Problemet växer dramatiskt – nytt förslag ska stoppa bilmålvakter

Så kallade bilmålvakter kan äga tusentals bilar med skulder för p-böter, skatter och avgifter för miljoner kronor. Trots en lagändring 2014 växer problemet. En utredning föreslår nu ökade befogenheter för polisen att beslagta bilar samt körförbud på skuldtyngda fordon. 

Polisen får i nuläget forsla bort bilar med skulder övar 5.000 kronor – men kommunerna får står för kostnaderna av bärgning och beslag. Foto: Polisen

Problemet med bilmålvakter växer dramatiskt trots en relativt ny lagändring som gör det möjligt att ta bilar i beslag. En granskning av P1-programmet Kaliber visar att skulderna har ökat med över 60 miljoner på mindre än två år.

En bilmålvakt innebär att en person utan tillgångar står som ägare till en bil som någon annan kör. En och samma målvakt kan vara skyldig staten miljontals kronor i parkeringsböter och andra avgifter. Kraven hamnar hos Kronofogden.

Lagen som trädde i kraft 2014 innebär att den bilägare som har en skuld överstigande 5.000 kronor kan få sin bil beslagtagen av polisen, om den är felparkerad på kommunal eller statlig mark.

Men detta har alltså inte hjälpt. P1-programmet "I Lagens Namn" visar att de 30 mest skuldbelastade bilmålvakterna äger fler än 36.000 bilar och att deras skulder för skatter, p-böter och liknande avgifter är uppe i 275 miljoner kronor. 

"Det här är organiserad brottslighet och det behövs ordentliga verktyg", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Något som kronokommissarie vid Kronofogdemyndigheten, Lennart Nilsson håller med om:

"Det är svarta pengar alltihop, ingen skattar någonstans. Men pengarna finns ju, landar någonstans, men sedan är det höljt i ett töcken", säger kronokommissarie Lennart Nilsson.

I en ny utredning föreslås hur lagen kan skärpas för att stoppa bilmålvakterna, bland annat  att polisen får ökade möjligheter till att ingripa och forsla bort samt belägga skuldtyngda fordon med körförbud.  

"Ökade befogenheter att direkt kunna beslagta och forsla bort bilar med skulder, och att kommuner får ökade möjligheter att skrota bilar redan efter en månad. Det är bra åtgärder som kommer att ha effekt. Jag är beredd att pröva alla vägar för att se till att vi får stopp på utvecklingen, säger Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utredningen föreslår bland annat:

* Brister i vägtrafikregistret ses över för att motverka registrering av nya målvakter och målvaktsbilar.

* Fordon med obetalda parkeringsböter till ett visst belopp får körbud. Huvudregel ska vara att fordonet inte får användas om den totala skulden är mer än 5.000 kronor och minst sex månader har gått sedan minst det beloppet skulle ha betalats.

* Polisen får utökade möjligheter till att ingripa direkt mot skuldtyngda fordon – exempelvis genom att lagen om flyttning av fordon ses över, uppställningstiden för omhändertagna fordon förkortas och att ägarbegreppet förtydligas.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skärp lagen för att stoppa bilmålvakterna nu!
74
2