Elcykel med alkohol i kroppen – okej eller inte?

De flesta ställer bilen när de druckit alkohol, men att ta elcykeln istället är inte alltid så lyckat. Det är dock tillåtet så länge elcykeln inte är så kraftfull att den räknas som moped. Allt fler vill nu se en promillegräns för elcykel.

Det finns ingen promillegräns för cykel, det gäller bara motordrivna fordon. Sätter du dig däremot på en moped gäller samma regler som om du kör bil, du får alltså inte köra med över 0,2 promille.

En undersökning från If visar att sex av tio (61 procent) svenskar tycker att det borde finnas en promillegräns för elcykel.

Hur en elcykel definieras är dock inte alldeles självklart. Du får köra elcykel med alkohol i kroppen så länge motorn har en effekt på högst 250 watt och endast förstärker kraften från tramporna men inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h. Men med mer kraft än 250 watt likställs den med moped, och då räknas elcykeln som ett motorfordon med dess promillegränser.

"Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt", säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Det är också viktigt att känna till att även om det inte är ett brott att (el-)cykla onykter, kan du göra dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Och enligt trafikförordningen får du inte framföra ett fordon (som cykel räknas till) om du är så påverkad av alkohol att du inte kan köra fordonet på ett tryggt sätt.

"Orsakar man en olycka när man cyklar onykter riskerar man böter, körkortet eller till och med fängelse", säger Dan Falconer.

En studie från VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) visar att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 hade 27 hade alkohol i blodet, för 53 av dem var förekomsten av alkohol okänd övriga hade ingen alkohol i kroppen. 

Då räknas elcykeln som moped:

Motoriserad cykel räknas som moped klass II.

• Fordonet ska ha trampor, motorn får ha en effekt på högst 1.000 watt och ger kraft upp till 25 km/h.

• Samma bestämmelser som för moped klass II: föraren ska vara minst 15 år, ha förarbevis samt bära hjälm (minst cykelhjälm).

Snabb elcykel räknas som moped klass I.

• Fordonets maxhastighet är 45 km/h, motoreffekten får vara upp till 4.000 watt och du behöver inte trampa för att få elassistans.

• Samma regler som för moped klass I: du måste vara minst 15 år och ha AM-körkort, elcykeln ska ha registreringsskylt och du måste ha mopedhjälm.

• Fordonet får inte köras på cykelbana.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker det ska vara promillegräns för att cykla på alla typer av elcyklar?
33
40