Ny metod för hastighetsövervakning – använder civila polisbilar

Polisen har testat ett nytt sätt att minska hastighetsöverträdelserna. VTI har utvärderat metoden och resultaten är positiva.

Polisen gillar den nya arbetsmetoden med korta hastighetskontroller, cirka 20 minuter.

2016 gjordes mätningar på det statliga vägnätet som visar att endast 44 procent av trafikanterna håller hastighetsgränsen. En ökad hastighetsefterlevnad minskar både antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken.

Polisen i Region Väst har testat en ny metod i syfte att minska hastighetsöverträdelserna, vilken VTI har utvärderat. Och resultaten är positiva – ökad synlighet och fler kontroller, samt färre hastighetsöverträdelser och lägre medelhastighet under insatsperioden.

Den nya metoden har fokus på tre åtgärder:

• Korta hastighetskontroller på olycksdrabbade vägar (20 minuter, rapportering från 6 km/h över hastighetsgräns)
• Civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning
• Övervakning med automatisk trafiksäkerhetskamera som komplement till de manuella kontrollerna.

Insatsen genomfördes under tre veckor 2016, på 13 utpekade vägsträckor, vilket ledde till fler kontroller än vad som annars hade gjort, vilket polisen tycker är viktigt.

"De tillfrågade poliserna tycker att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet", säger Anna Vadeby, VTI.

Mätningar visar också att efter insatsperioden ökade andelen överträdelser och medelhastigheten igen. 

"Det är viktigt med återkommande hastighets­övervakning eftersom vi såg en återgång efter insatsens slut", säger Anna Vadeby.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Bra metod, polisen behöver synas med på vägarna.
101
98