Majoritet är positiva till miljözoner

Bland riksdagskandidaterna är 53 procent positiva till miljözoner. Bland allmänheten är stödet ännu högre, 65 procent positiva.

I mars 2018 kom beslutet att Sveriges kommuner från 2020 får införa miljözoner för äldre personbilar i kommuner med dålig luft. En majoritet av ledande riksdagskandidater, 53 procent, positiva, medan 27 procent är negativa.

"För att göra ett förbud så träffsäkert som möjligt bör städerna även få möjlighet att införa zonerna bara under dagar med dålig luft", säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inom Miljöpartiet och Vänsterpartiet är samtliga riksdagskandidater positiva.

"För Miljöpartiet är det självklart att människors rätt att andas ren luft måste gå före bilisters önskan att köra precis alla sorters bilar på alla stadens gator. Städerna måste vara till för människorna, inte för bilarna", säger Gustav Fridolin.

Även inom Centerpartiet (86 procent), Kristdemokraterna (69 procent) och Liberalerna (58 procent) är en majoritet av de svarande positiva.

En majoritet av Socialdemokraterna är tveksamma, med hänvisning till att kommunerna själva måste bestämma om de ska använda den nya möjligheten.

"Regeringen har gjort det möjligt för kommuner att införa miljözoner för att minska utsläppen av hälsoskadliga ämnen om de anser att detta är bästa vägen att gå. Om det ska införas eller inte är en fråga för varje enskild kommun att svara på", säger Statsminister Stefan Löfven.

55 procent av Moderaterna och 73 procent av Sverigedemokraterna är negativa till förslaget.

Bland allmänheten är 65 procent positiva, medan 29 procent är negativa, till att införa miljözoner. Högst andel positiva finns bland Miljöpartiets sympatisörer (95 procent).

Fakta: IVL Svenska Miljöinstitutet

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag är positiv till miljözoner.
9
21