Valspecial: Här är bästa bilpartiet för dig

Älskade och hatade. Är bilen en frihetsmaskin eller en miljöbov? Har den en självklar plats i framtiden? Vi har frågat våra politiker och åsikterna går isär.

Det här är en premiumartikel som är exklusiv för våra digitala prenumeranter. Inför valet är artikeln upplåst och öppen att läsa för alla.

Att alla människor ska ha rätt att andas ren luft är nog de flesta beredda att hålla med om. Hur det ska uppnås har man däremot olika åsikter om.

Alla partier utom Sverigedemokraterna är eniga om att vi behöver någon form av miljözoner i städerna även om Liberalerna tycker det räcker med att stänga av enskilda gator. Feministiskt Initiativ går steget längre och vill utesluta bilar i städerna helt och hållet.

Vänsterpartiet vill förbjuda försäljning av nya bilar med bensin- och dieselmotor 2025. Frågan är vad bilarna ska gå på istället? Alla är eniga om att det behövs satsningar på alternativa drivmedel och fler laddstolpar. Här utmärker sig återigen Sverigedemokraterna, som tycker marknaden själv ska ta hand om detta utan några subventioner. Övriga partier vill underlätta för bildelningstjänster och elbilar.

Många av svaren ger oss mer att bita i – räkna med att vi återkommer med en fördjupning i frågorna efter att valet avgjorts den 9 september.

Vi har tagit oss friheten att tolka partiernas svar efter bästa förmåga. Vad menar man egentligen? Före varje svar finns vår förenklade tolkning som en snabbguide.

Tips! Tryck på den röda knappen för att läsa hela svaret från partiet.

Vill ni införa miljözoner?

Vänsterpartiet: Ja

Feministiskt Initiativ: Ja

Miljöpartiet: Ja

Socialdemokraterna: Ja

Centerpartiet: Ja

Liberalerna: Ja och nej

Kristdemokraterna: Ja

Moderaterna: Nej

Sverigedemokraterna: Nej

Det har blivit tätare trafik i storstäderna som en följd av växande befolkning. Vad är ert recept för bättre framkomlighet för bilisten?

Vänsterpartiet: Minska bilismen

Feministiskt Initiativ: Minska bilismen

Miljöpartiet: Minska bilismen

Socialdemokraterna: Minska bilismen

Centerpartiet: Mer vägar och kollektivtrafik

Liberalerna: Satsa på infrastruktur

Kristdemokraterna: Satsa på infrastruktur

Moderaterna: Satsa på infrastruktur

Sverigedemokraterna: Satsa på infrastruktur

Idag är det brist på laddplatser för elbilar. Hur ser ni på att bygga ut infrastrukturen för laddning?

Vänsterpartiet: Bygg mer

Feministiskt Initiativ: Riv bensinmackar?

Miljöpartiet: Bygg mer

Socialdemokraterna: Bygg mer

Centerpartiet: Bygg mer, och mer bidrag

Liberalerna: Bygg mer

Kristdemokraterna: Bygg mer offentliga laddplatser

Moderaterna: Bygg mer

Sverigedemokraterna: Bygg mer

Har privatbilismen en plats i er framtid eller hur tänker ni att vi ska förflytta oss?

Vänsterpartiet: Mer kollektivtrafik

Feministiskt Initiativ: Mindre bilism

Miljöpartiet: Ja, men inte i städer

Socialdemokraterna: Ja

Centerpartiet: Ja, men klimatneutralt

Liberalerna: Ja, men inte i storstäderna

Kristdemokraterna: Ja

Moderaterna: Ja

Sverigedemokraterna: Ja

Vad anser ni om höghastighetståg?

Vänsterpartiet: Ja till höghastighetståg

Feministiskt Initiativ: Nej till höghastighetståg?

Miljöpartiet: Ja till höghastighetståg

Socialdemokraterna: Ja till höghastighetståg

Centerpartiet: Ja, på privat bas

Liberalerna: Nej

Kristdemokraterna: Ja

Moderaterna: Inget besked

Sverigedemokraterna: Nej

Är bilen mer problem eller lösning för landets transporter?

Vänsterpartiet: Inte lösningen

Feministiskt Initiativ: Ett problem

Miljöpartiet: Lösning, på landsbygden och i samhällstjänst

Socialdemokraterna: Lösning, men miljösmartare

Centerpartiet: Lösning på landsbygden, men effektivare

Liberalerna: Lösning, men på landsbygden – inte i storstäderna

Kristdemokraterna: Del av lösningen

Moderaterna: Del av lösningen

Sverigedemokraterna: En förutsättning

Hur ska man förhindra att elbilar och laddhybrider exporteras till utlandet?

Vänsterpartiet: Gör något, men oklart vad

Feministiskt Initiativ: Gör fossilbilar dyrare att äga, det gynnar miljöbilarna

Miljöpartiet: Utred frågan om problemet kvarstår

Socialdemokraterna: Bygg fler laddstolpar, det ger högre andrahandsvärde

Centerpartiet: Fler elbilsfördelar och senarelägg utbetalningen av klimatbonusen

Liberalerna: Gör något, men oklart vad

Kristdemokraterna: Bygg ut laddinfrastrukturen

Moderaterna: Avvakta utvecklingen, gör något – oklart vad – om exporten fortsätter i hög takt

Sverigedemokraterna: Gör inget åt andrahandsvärdet på miljöbilar

Hur stor ska miljöbonusen för elbilar vara?

Vänsterpartiet: Öka miljöbonusen, oklart med hur mycket

Feministiskt Initiativ: Höj skatten på fossilbilar

Miljöpartiet: Höj bonus i glesbygd

Socialdemokraterna: Har inte förstått frågan, eller vill inte svara

Centerpartiet: Öka bonusen till 100 000 kronor

Liberalerna: Svarar inte på frågan, men vill öka malusdelen

Kristdemokraterna: Inget klart svar, troligen samma nivå som idag

Moderaterna: Svarar inte på frågan men vill öka bonusdelen

Sverigedemokraterna: Svarar inte på frågan, vill helst undvika bonusmodeller

Hur ska vi få långsiktiga investeringar i produktion av biobränslen?

Vänsterpartiet: Långsiktiga styrmedel med produktionsstöd och skattebefrielse för biogas

Feministiskt Initiativ: Långsiktiga styrmedel, oklart vilka

Miljöpartiet: Kvotplikt ska tvinga in biodrivmedel, långsiktiga styrmedel, oklart vilka

Socialdemokraterna: Kvotplikt ska tvinga in biodrivmedel

Centerpartiet: Kvotplikt ska tvinga in biodrivmedel, 500 miljoner till omställningen, satsa på forskning

Liberalerna: Kvotplikt ska tvinga in biodrivmedel, producenter ska ta ansvar, långsiktiga styrmedel oklart vilka

Kristdemokraterna: Inget klart svar, troligen samma nivå som idag

Moderaterna: Kvotplikt ska tvinga in biodrivmedel, långsiktiga spelregeler, oklart vilka

Sverigedemokraterna: Kvotplikt på 3-5 procent, med inhemsk produktion. (Mycket defensivt förslag, reds anmärkning)

Fotnot: Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgaserna från bensin och diesel genom att blanda i mer biodrivmedel. Reduktionsplikten började gälla i juni i och är för närvarande 2,6 procent för bensin och 19,3 procent för diesel – 2030 ska den vara 40 procent. Detta ökar efterfrågan på biodrivmedel – som den inhemska produktionen ser ut idag kommer vi inte kunna täcka vårt behov.

Ska bränsleskatten höjas?

Vänsterpartiet: Ingen ytterligare höjning än de föreslagna

Feministiskt Initiativ: Höj skatten, högre resebidrag på landsbygd

Miljöpartiet: Ja

Socialdemokraterna: Ingen ytterligare höjning än de föreslagna

Centerpartiet: Kanske, på sikt

Liberalerna: Kanske

Kristdemokraterna: Nej

Moderaterna: Sänk ökningstakten på bränsleskatten

Sverigedemokraterna: Nej

Fotnot: I juli 2018 kostade bensinen i genomsnitt 15,95 kronor litern. Cirka 60 procent, eller 9,63 kronor, av priset utgjordes av skatter. Bränsleskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms. Drivmedelsskatten har varit indexerad de senaste 20 åren och innebär att skattesatserna ska höjas motsvarande förändringarna i konsumentprisindex.

Hur ska elbilar beskattas i framtiden?

Vänsterpartiet: Vet ej

Feministiskt Initiativ: Kilometerskatt

Miljöpartiet: Inget svar

Socialdemokraterna: Inget svar, avvaktar

Centerpartiet: Skatter kommer, oklart när och hur

Liberalerna: Inget svar, men fossilbilarna ska skatta mer

Kristdemokraterna: Inget svar

Moderaterna: Inget svar

Sverigedemokraterna: Ett energieffektivitetsbaserat skattesystem, elbilar betalar minst

Jag har bestämt mig för hur jag ska rösta i valet.
576
51

Foto: auto motor & sport och Bigstockphoto
Visualisering: Erik Söderholm