Polisens nya metod: Du som kör "lite" för fort lever farligt

Premium Polisen har sparat in enormt på trafikövervakning – här är förklaringen. Gruppchefen berättar varför polisen prioriterar att jaga fartsyndare som bara kör mellan sex och nio km/h för fort.

Polisens nya metod: Du som kör "lite" för fort lever farligt

Om du åker fast i en fartkontroll utanför din gamla skola är det förmodligen den lokala polisen som vinkar in dig till trottoarkanten – i mån av tid. För trafikpolisen använder sällan lasermätare idag. De koncentrerar sig istället på att patrullera de tungt trafikerade vägsträckorna i målade och civila bilar. 

Om du upplever att du sällan ser polisbilar på motorvägen är det inte inbillning – du är verkligen inte ensam om att känna så. 

Som trafikpolis är det lätt att komma ihåg kollegornas namn. Lars Aldén är chef för yrkestrafikgruppen i region Mitt. Hans team utgörs av tre poliser och fyra bilinspektörer som ska övervaka alla lastbilar, bussar och taxibilar i hela länet. Till detta kommer den vanliga väggruppen, som har sex poliser på papperet. Det innebär 1–2 bilar som ska täcka hela Västmanlands län. Antalet i tjänst minskar dock så fort någon har semester, är föräldraledig eller håller i instruktörsuppdrag.

Kör utan registreringsskylt för att slippa trängselskatt

"Trafikövervakningen är totalt sett väldigt eftersatt. När jag började för 30 år sedan var vi ett 50-tal personer bara i Västmanland. Sedan dess har folkmängden och antalet fordon ökat. Det skulle behövas mycket, mycket mer tillsyn på vägen", säger Lars Aldén, och fortsätter:

"Hastigheterna har blivit högre och många kör som om de vore med i ett dataspel. De verkar inte längre förstå att man kan skada sig. Andra kör utan registreringsskyltar för att slippa vägtullar, vilket ska ge böter på 1.500 kronor. Det finns helt enkelt för få poliser i hela landet."

"Många kör som om de vore med i ett dataspel – de verkar inte förstå att man kan skada sig"

Lars Aldén berättar att antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken ökar, men många olyckor beror också på mobiltelefoner.

En trend som har spridit sig från storstäderna är bilister som ligger kvar i vänsterfilen trots att de inte kör om någon. Ett annat problem är bilister som försöker tränga sig före när vägen går från två filer till en. Ofta vill man hinna passera lastbilar, och när föraren missbedömer avstånden hamnar bilen i vajerräcket.

Likgiltiga inför polisbilen

Men den märkligaste tendensen är ändå att många av dagens förare verkar vara likgiltiga inför närvaron av en målad polisbil.

"Respekten för polisen finns knappt idag. En kollega till mig åkte i en polismålad Volvo på E18 – på 110-väg. Han blev omkörd av tre bilar i 140–150 km/h och startade en mätning på den sista. När kollegan stannat bilen frågade han föraren, 'såg du mig inte?'. Personen svarade, 'jo, men jag följde ju bara trafikrytmen'. Kör man så fort blir man av med körkortet, men idag verkar man läsa vägskyltarna som lägsta tillåtna hastighet", säger Lars Aldén.

Extrema hastigheter fångar alltid trafikpolisens uppmärksamhet, men faktum är att man inte längre prioriterar att jaga den grupp som kör avsevärt mycket snabbare än vad skyltarna anger. Polismyndigheten har gett anvisningen att fokus ska riktas mot att beivra överträdelser på 6–9 km/h. Och det kan kanske kännas nesligt att få böter så nära hastighetsgränsen, men att angripa små överträdelser är en del i den nya strategin.

"Forskning visar att det här sänker snitthastigheten hos den stora massan, och tar ned topparna. Istället för att köra 130 på 90-väg kör man i 100. Och tittar man krasst på det så är många av de som kör fort skickligare förare. Det är samtidigt en hel del förare som inte har körvana oavsett hur länge de har haft körkort – det gäller framför allt i storstäder. Om du inte har kompetens för att hålla hastigheten på 110-väg ska du kanske sänka farten till 90 km/h", säger Lars.

"Om du inte har kompetens för att hålla hastigheten på 110-väg ska du kanske sänka farten till 90"

Mobila fartkameror, ATK-vagnar, kan ställas upp på oväntade ställen där hastighetsgränserna inte respekteras. Till exempel vid förskolor.

Till sin hjälp har trafikpolisen mobila fartkameror, så kallade ATK-vagnar – samt ANPR, automatisk avläsning av registreringsskylten där man exempelvis kan se om ett fordon är obesiktigat. Hur väljer då polisen ut vem som ska stoppas i ett stim av fortkörare? Det finns tyvärr inga hemliga kriterier. 

"Många frågar, 'varför tog ni just mig?'. Men vi väljer den vi har framför oss. Om du åker längst fram i en kö av bilar som kör för fort och blir tagen med laser, då handlade det om att du indirekt hade otur – du körde för fort och var helt enkelt först. Det samma när vi kör ut från stationen på motorvägen. Då är det den första personen vi ser för dagen som fastnar", säger han.

40.000 i böter för åkerier

För Lars Aldén handlar dagens arbete dock om att hålla efter de tunga fordonen. En full lastbil med släp på 60 ton sliter enormt på alla delar, och om fordonet ligger nära kommande besiktning utgör det en stor risk. Däcken är en viktig punkt, för när corden är framme kan de explodera.

Polisen siktar på att hälften av de tunga fordon som kollas ska vara utländska. Här handlar det även om olaga cabotage. Utländska åkerier får utföra tre transporter inom en vecka på svensk mark – men i vissa fall har chaufförer rullat en månad, och därmed tagit jobb från den lokala marknaden. Förseelsen ger 40.000 kronor i sanktionsavgift, som måste betalas direkt. Arbetet med att gå igenom alla handlingar och läsa av färdskrivaren tar mycket tid i anspråk, men yrkestrafikgruppen i region Mitt är väldigt effektiv. 

"Vi är faktiskt framgångsrika trots att vi är så få. Vi är en av få regioner som har uppnått målen", säger Lars Aldén.


Peka på diagrampunkterna för att se den exakta siffran!

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det här tycker jag låter som en bra taktik.
20
116