Avgastest av 270 nya dieselmodeller – alla blev klart godkända

Den europeiska bilindustriorganisationen ACEA har gjort fältmässiga avgastester (enligt RDE-normen) av dieselmodeller som uppfyller Euro 6d-Temp. Resultaten var positiva och alla testade bilar klarade gränsvärden – vissa låg långt under.
Annons

En stor utmaning för bilindustrin är att klara avgastester under verklig körning. Förutsättningarna har biltillverkarna känt till under flera år och nu finns ett stort test som visar att man klarar utmaningarna. Alla 270 testade dieselmodeller låg under gränsvärdena.

Det är den europeiska bilindustriorganisationen ACEA (European Automobile Manufacturers Association) som låtit avgastesta 270 nya dieselmodeller som uppfyller Euro 6d-Temp. Tillägget ”Temp” står för temporär utsläppsnivå och det är en tillfällig rabatt som bilindustrin fått fram till 2020. Högsta tillåtna NOx-utsläpp enligt Euro 6d-Temp är 168 mg/km (vid RDE-mätning).

Glädjande nog visar de senaste avgastesterna att dieselmodellerna inte bara klarar gränsvärdet 168 mg/km, utan i många fall ligger rejält under. Majoriteten av dieselmodellerna klarar redan idag avgasnormen Euro 6d, som införs januari 2020, med gränsvärdet 80 mg/km NOx. Vid RDE-mätning tillåts 120 mg/km NOx.

Tittar man i diagrammet nedan är det faktiskt redan nu många bilmodeller som ligger under både 40 och 20 mg/km NOx.

Den tyska bilistorganisationen ADAC har gjort en sammanställning av alla de personbilar som klarar Euro 6d-Temp. Det är en diger lista med cirka 1.200 bilmodeller, klicka på länken för att hoppa dit.

Det avgastest som bilindustriorganisationen ACEA genomfört under 2018, och som alltså nu omfattar 270 dieselmodeller, visar på en väsentlig förbättring jämfört med tidigare tester. Under 2017 genomförde våra tyska kollegor ett stort avgastest med väldigt blandade resultat. I vissa fall överskreds gränsvärdet 15 gånger. Bara några få bilmodeller överraskade positivt.

Under 2017 redovisade IVL Svenska Miljöinstitutet en undersökning med 30.000 bilar i Göteborgstrakten, varav 9.000 dieselbilar. Även nya dieselbilar släppte ut cirka fem gånger mer kväveoxider, NOx, jämfört med lagkraven. Men IVL kunde också konstatera att dieselbilar som uppfyller Euro 6 släpper ut betydligt mindre än de som uppfyller Euro 5.

Avgastest av 270 nya dieselmodeller – alla blev klart godkända
Tittar vi på den lodräta stapeln är alltså dagens gränsvärde för RDE-körning 168 mg/km NOx. Det är bara en handfull dieselmodeller som hamnar över 140 mg/km. 2020 införs avgasnormen Euro 6d med ett RDE-gränsvärde på 120 mg/km, vilket nästan alla redan klarar. Väldigt många dieselmodeller har ett NOx-utsläpp som ligger klart under gränsvärdet, både vid mätning i labbmiljö och ute på landsvägen. PN total [#/km] är mätenheten för partikelutsläpp.

Avgasnormen som används under RDE-körning kallas för Euro 6d-Temp och började gälla för nya bilmodeller 1 september 2017, med ett fullständigt genomförande 1 september 2019. 

Euro 6d-Temp innebär att bilindustrin får en ”bonus” så att maximala NOx-utsläppet vid RDE-mätning är 126 mg/km för bensinbilar och 168 mg/km för dieslar (omräkningsfaktor 2,1).

Under 2020 införs Euro 6d och då sänks omräkningsfaktorn till 1,5, vilket innebär gränsvärdet 90 mg/km för bensinmodeller och 120 mg/km för dieslar vid RDE-mätning. Längre bort vid horisonten, runt 2025, kan vi vänta oss att en helt ny avgasnorm införs – alltså Euro 7.

 

Avgastest av 270 nya dieselmodeller – alla blev klart godkända
RDE-mätningarna sker på landsväg med portabel mätutrustning. VW Up verkar vara så liten att man fått hålla bakluckan öppen för att dra in en slang och få plats med allt, eller så finns det något annat skäl.
Avgastest av 270 nya dieselmodeller – alla blev klart godkända
Tyska bilistorganisationen ADAC är en de aktörer som har resurser att avgastesta. ”Jetmotorn” till vänster i bild är en fläkt som förser fronten av bilen med kylluft.
Annons
Annons
Rulla till toppen