Hälsokontroller på äldre förare inte aktuellt – finns inget tydligt olyckssamband

Hälsokontroller på äldre förare inte aktuellt – finns inget tydligt olyckssamband

Det är en studie gjord av Transportstyrelsen tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som visar att det inte finns något tydligt samband mellan äldre förares sjukdomar och trafikolyckor.

Därför gör forskarna bedömningen att frågan om hälsokontroller för äldre bilförare inte behöver utredas vidare.

Forskarna konstaterar att sannolikheten för att förare med ålderstypiska sjukdomar, exempelvis synfel eller hjärt-kärlsjukdomar, oftare skulle vara inblandade i olyckor inte är så hög.

"Slutsatsen vi drar är att resultaten inte talar för att vi behöver göra en större utredning för eventuellt införande av hälsokontroller för äldre bilförare", säger Marie Skyving, utredare på Transportstyrelsen till Sveriges Radios Ekot.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att hälsokontroller för äldre förare är något som borde införas.
43
27