Biobränsle ger högre utsläpp? Nya studien möts av hård kritik

Två forskare publicerade en kontroversiell debattartikel i Dagens Nyheter under onsdagen, där de påstår att biodrivmedel inte alls är den ”klimaträddare” många tror. I själva verket...
Annons

Två forskare publicerade en kontroversiell debattartikel i Dagens Nyheter under onsdagen, där de påstår att biodrivmedel inte alls är den ”klimaträddare” många tror. I själva verket kan biodrivmedel ge högre koldioxidutsläpp än fossila bränslen.

Men studien som artikeln baseras på, och som publicerats i tidskriften Nature, möts av hård kritik från olika håll.

Vad påstår forskarna egentligen?

Biodrivmedel som tillverkas av olika typer av grödor, till exempel biodiesel från palmolja eller raps, är inte alls så klimatsmart som många tror, enligt forskarna Stefan Wirsenius på Chalmers och Timothy D Searchinger på Princeton University.

Det går tvärt emot det nya lagkravet om att bensin och diesel måste blandas upp med biodrivmedel sedan den 1 juli i år.

”Till exempel kan biodiesel gjord av svensk raps ha mer än dubbelt så hög klimatpåverkan som fossil diesel”, skriver forskarna i artikeln.

Deras argument är att tillverkning av biodrivmedel kräver enorma ytor. Skogen som idag finns där måste rensas och avskogning orsakar stora koldioxidutsläpp.

Forskarna påstår också att om den mark som idag används för att odla etanol med vete istället planterades med skog skulle träden åtminstone halvera koldioxidutsläppen jämfört med de utsläpp som undviks när etanolen ersätter vanlig, fossil bensin.

”Biodiesel gjord av svensk raps kan ha mer än dubbelt så hög klimatpåverkan som fossil diesel”

Vad vill forskarna ha istället?

De skriver att omställningen till elbilar och ellastbilar med mycket låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv redan är igång. De skriver också att vätgas, som Toyota, Hyundai och till viss del Mercedes satsar på, och syntetiska bränslen, som till exempel Audi lägger mycket utvecklingsresurser på, kan vara bra lösningar.

Men stämmer det här egentligen?

Biobränsle ger högre utsläpp? Nya studien möts av hård kritik
Jakob Lagercrantz på 2030-sekretariatet.

Artikeln har mötts av högljudd kritik från flera håll. Först ut är en replik som en mängd debattörer skrivit under, bland annat Jakob Lagercrantz på 2030-sekretariatet och Per-Arne Karlsson, direktör för förnybar energi på St1 Sverige.

De hävdar att det är ohederligt att utgå från de sämsta exemplen och kallar det för en ”absurd metodik”. De säger också att biodrivmedel som används i Sverige har minskat utsläppen med 75 procent jämfört med fossila drivmedel.

”Forskarna väljer att dra alla biodrivmedel över en kam, och utgå från ett tänkt scenario där all mark kan beskogas. Vi delar forskarnas entusiasm för skog, men vi måste inse att 70 procent av Sveriges yta redan är beskogad, vilket närmar sig ett tak för vad som är rimligt”, står det i repliken.

”Forskarna väljer att dra alla biodrivmedel över en kam”

Finns det fler som kritiserar artikeln?

Biobränsle ger högre utsläpp? Nya studien möts av hård kritik
Gustav Melin är vd på Svebio. Foto: Anders Haaker

Ja, även organisationen Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) riktar kritik mot artikeln. (Svebio ska vara ”den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle”.)

”De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga”, säger Gustav Melin, vd för Svebio, i ett svar på artikeln.

Svebio hävdar att om vi alla skulle följa forskarnas råd skulle jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. De hänvisar till biodrivmedel som tillverkas i Norrköping och som har en 95-procentig klimatnytta jämfört med bensin.

”Istället för odling av växter som snabbt kan ersätta fossila bränslen blir följden att mer långsamt växande skog borde odlas, att jordbruk slås ut, och att förbränningen av fossila bränslen fortsätter. Debattörerna skriver rent ut att de tycker det är bättre att fortsätta använda fossil bensin!”, skriver Svebio.

”Debattörerna skriver rent ut att de tycker det är bättre att fortsätta använda fossil bensin!”

Organisationen hänvisar också till ett blogginlägg från 2015 där forskaren Tim Searchinger påstås ”göra stor skada för klimatet”.

Svenska Petroleum- och Biodrivmedelinstitutet (SPBI) riktar också hård kritik mot debattartikeln.

SPBI tar upp att miljontals av bilarna som rullar i Sverige nu kommer fortsätta finnas på vägarna om många år. Eftersom de inte kan köras på el eller vätgas blir biodrivmedel det enda som står till buds.

Men det är viktigt att biodrivmedlen har en väl dokumenterad förmåga att sänka koldioxidutsläppen, påpekar SPBI.

”Att som författarna gör dra slutsatsen att den nyligen införda reduktionsplikten ska avskaffas snarast möjligt baserad på denna studie är lika orimligt som kontraproduktivt. Sverige och världen har en stor utmaning framför oss och den främjas inte av kortsiktigt kastande fram och tillbaka mellan olika alternativ”, står det i SPBI:s svar.

Annons
Annons
Rulla till toppen