Problemet som hindrar BMW från att åtgärda brandfarliga modellerna

Fyra månader har gått sedan BMW gick ut med en återkallelse för att reparera dieselbilar som kan börja brinna. Men fortfarande finns ett stort hinder för att bilarna ska kunna åtgärdas.

Problemet som hindrar BMW från att åtgärda brandfarliga modellerna

Efter att 23 av företagets dieselbilar hade fattat eld i Sydkorea tvingades BMW gå ut med en återkallelse – och den vidgades snabbt till att även omfatta Europa. Problemet handlar om glykolläckor i det så kallade EGR-systemet, som tillsammans med sediment av sot och olja kan antändas.

I augusti meddelade BMW att 13.513 bilar på den svenska marknaden var berörda, men sedan dess har den tekniska kampanjen vuxit till cirka 35.000 bilar i Sverige.

Vad har då hänt sedan dess? Fyra månader efter att tillverkaren först gick ut med problemet väntar många av landets BMW-ägare fortfarande på att få sin bil åtgärdad.

"I rådande stund har vi brist på reservdelar. I takt med att beståndet ökar, kommer vi fortlöpande att kontakta ägare av bilar som omfattas av den tekniska kampanjen för kontroll och eventuell åtgärd", säger Peter Maier, informationschef för BMW Group Sverige.

Värt att notera är att BMW alltså inte kallar detta för en återkallelse, utan en "teknisk kampanj".

1,6 miljoner bilar omfattas

Återkallelsen som först gällde omkring 480.000 dieselbilar i Europa och Asien omfattar i dag cirka 1,6 miljoner fordon.

"Vid ytterligare undersökning av motorer med liknande tekniskt utförande analyserade BMW-gruppen enskilda fall som inte inkluderades i de ursprungliga tekniska kampanjerna. Dessa enskilda fall utgjorde ingen betydande risk för våra kunder. BMW beslutade ändå att ytterligare reducera även denna mindre risk genom att utvidga de landspecifika tekniska kampanjerna med målet att bibehålla kundernas tillit och förtroende för BMW:s produkter", säger han.

Försäkringsbolaget vägrar uttala sig

Innan bolaget gick ut med den tekniska kampanjen har flera svenska BMW-ägare råkat ut för att deras bilar fattat eld under färd. Brandförloppen var så snabba att bilarna övertändes bara minuter efter att föraren hade stannat. Tillverkaren håller dock fast vid att tidigare bränder kan ha berott på andra orsaker.

"Brandincidenter med BMW-bilar är extremt sällsynta. Vi tar varje incident på yttersta allvar och har ett team dedikerat till att arbeta med BMW-ägare, försäkringsbolag och myndigheter för att undersöka de fordonsbränder som kommer till vår kännedom. Det är dock viktigt att veta är att en brand kan uppstå av en mängd olika externa orsaker som exempelvis felaktigt reparerade olycksskador, brist på eller felaktigt underhåll, skadedjur, obehöriga modifieringar av fordonet, exempelvis fjärrstartare, stereoinstallationer, och så vidare", säger Peter Maier.

Det är BMW som har undersökt de svenska bilvraken, och drabbade har berättat att kommunikationen från företaget kring vad de funnit har känts knapphändig – och omöjlig att kontrollera.

auto motor & sport kontaktade If, som håller i BMW Originalförsäkring, för att höra hur processen kring undersökning, utvärdering går till – och vilka ersättningar som kan betalas ut vid en spontanbrand. Försäkringsbolaget vägrar dock lämna någon kommentar och hänvisar frågan tillbaka till BMW:s informationschef Peter Maier.

Så säger Konsumentverket

Enligt konsumentköplagens sexmånadersregel ska ett fel som visar sig inom det första halvåret antas ha funnits där från början. Då är det upp till företaget att bevisa att så inte är fället. Men efter sex månader ligger bevisbördan istället hos köparen – och i fallet med en bil förutsätter det att du har någon form av oberoende person som kan göra en bedömning för din räkning.

"Man kan vända sig till en oberoende verkstad för att få saken prövad. Den ska vara helt fristående från bolaget, och undersökningen ska vara fackmässigt gjord. Det kan vara ett besiktningsföretag som utför den", säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.

Man kan också göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om man är oense med företaget. Hur lång tid är det då rimligt att en konsument ska behöva vänta på att få sin bil åtgärdad?

"Vid ett fel som påverkar körsäkerheten så ska bilen så snart som möjligt tas in för att åtgärda felet. Hur lång tid det tar beror ju så klart på komplexiteten, men konsumenten ska inte behöva stå länge utan bil. Om det tar en längre tid så tycker jag man kan be om en lånebil när den egna bilen står på verkstad", säger Charlotte Söderlund.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag litar på att BMW tar det här ärendet på allvar.
42
203