Svenska bilhandlare lockar fortfarande med olagliga "ful-lån"

Premium Bilhandlare som försöker locka kunder med olagliga lån utan kontantinsats är inte längre något problem, påstår bilbranschen. Men trots det satsar Konsumentverket på att jaga ful-lånen – och när vi själva provar att ringa får vi ett erbjudande om att låna hela summan utan kontantinsats.

När du köper bil med lån måste åtminstone 20 procent av bilens pris betalas kontant – så står det i konsumentkreditlagen. Men trots det erbjuder många bilhandlare lån med "noll kronor kontant".

Diskussionerna om den här typen av lån på hela summan har klingat av de senaste åren, men problemet tycks ändå kvarstå – det anser i alla fall Konsumentverkets jurister.

"Vi vet att det finns problem kring billån, och det största problemet är just nu att kreditgivare i sin marknadsföring framhäver avsaknad av kontantinsats", säger Martin Olsson, jurist på Konsumentverket.

"Därför har vi valt att titta på det i nuläget, och vi har sett en del fall där kreditgivare marknadsför kredit utan kontantinsats. Just nu har vi två pågående ärenden kring de här delarna, men vi vet att det finns fler."

Bilbranschen: Inget problem med "ful-lån"

En rundringning till Motorbranschens Riksförbund, branschorganisationen Bil Sweden och Motormännens Riksförbund visar dock att de aktörer som brukar ha koll på biltrenderna inte tycks dela Konsumentverkets uppfattning. Branschorganisationerna för bilhandlarna, tillverkare och importörer, samt konsumentorganisationen är ense – ful-lånen är inte något som upplevs som ett problem.

Det finns gott om annonser där köparna erbjuds "0 kr kontantinsats" på Blocket.

Vem är det då som har rätt? Den första annonsen som auto motor & sport öppnade på Blocket innehöll ett löfte om lån utan kontantinsats. När vi hörde oss för om vilken kontantinsats som krävdes svarade säljaren 20 procent – men på frågan om vad man kunde göra om pengarna saknades erbjöds vi att låna på hela beloppet.

Vän av ordning påpekar kanske att erbjudandet från handlarens kan röra sig om en enkel rekommendation kring ett låneinstitut. Men inte heller detta är okej. Vid ett kreditköp finansieras bilen med kredit som lämnas av återförsäljaren, eller av en kreditgivare som på något sätt har ett samarbete med företaget som säljer bilen.

Det finns inget som hindrar dig från att ta ett blancolån på hela summan, exempelvis hos din bank eller ett annat låneinstitut. Men så fort företaget som säljer bilen i någon mån är behjälpliga med att förmedla billånet gäller lagen om en kontantinsats på minst 20 procent.

Thomas Bäcker är kundsäkerhetschef på Blocket.

Blocket ber om ursäkt

På Blocket säger kundsäkerhetschefen Thomas Bäcker inledningsvis att han inte känner till huruvida problemet förekommer på sajten. Men efter samtalet återkommer Thomas Bäcker och konstaterar att även han vid en snabb titt har sett annonser som innehåller formuleringar om lån med noll kronor i kontantinsats. Nu lovar Blocket att gå ut till bilhandlarna med Konsumentverkets information – igen.  

"Vi hade frågan uppe för 1–1,5 år sedan, och då skickade vi ut ett mejl till bilhandlarna där vi förklarade att vi inte ville se marknadsföring mot kunder som är i strid med rådande lagstiftning. Sedan får jag erkänna att vi inte har hört så mycket mer om det här från myndighetshåll. Men om det är så att det finns sådana här erbjudanden på Blocket ber vi om ursäkt för det. Vi får ta en ny dialog med handlarna och Konsumentverket för att lösa det här", säger Thomas Bäcker.

"Jag vet att det har varit en uppdatering i lagstiftningen. Det är också viktigt att kreditgivarna informerar handlarna om vad det är som gäller kring lagstiftningen. Men jag tror inte det handlar om medvetna lagbrytare, utan det rör sig förmodligen om en glidning där man över tid har börjat slarva med reglerna."

Skarpare lagstiftning i höst

Nu har lagstiftningen dessutom fått mer tyngd. Den 1 september kom en ny bestämmelse som kräver måttfullhet vid marknadsföring av krediter. Man får exempelvis inte framställa lån som en helt bekymmersfri lösning på ekonomiska problem, eller på annat sätt locka kunder att fatta ett oöverlagt beslut.

Men hur agerar då Konsumentverket när du upptäcker felaktig marknadsföring, och vad blir följderna?

"Då skickar vi en skrivelse där vi förklarar vilka bestämmelser vi stödjer oss på tillsammans med vår bedömning av aktuell marknadsföring. Sedan har de två veckor på sig att yttra sig i en skrivelse där de redogör för sina ståndpunkter. Konsumentverket eftersträvar frivilliga rättelser i första hand. Om vi däremot inte kommer överens har vi möjlighet ta ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen för avgörande. Vite är en av påföljderna och det kan också bli förbudsföreläggande där näringsidkare förbjuds att använda en specifik marknadsföring", säger Martin Olsson.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tar lån när jag köper ny bil.
42
28