KPMG: Fordonsindustrin går mot snabb förändring, mer samarbete och extern styrning

Den årliga rapporten från konsultföretaget KPMG kan upplevas som en kalldusch för fordonstillverkarna. Bara de starkaste företagen överlever och bilindustrin blir allt mera styrd av lagstiftarna.

KPMG: Fordonsindustrin går mot snabb förändring, mer samarbete och extern styrning
Med tjänster som ”Care by Volvo” kan antalet återförsäljare minska med 30–50 procent till 2025.

För 20:e året i rad redovisar konsultföretaget KMPG sin globala studie av fordonsindustrin, "Global Automotive Executive Survey, GAES, 2019". Budskapen i undersökningen kan upplevas som rena käftsmällen då KMPG förutspår mycket stora förändringar. Bara de snabbaste, starkaste företagen överlever.

KMPG-rapporten visar att fordonsindustrin allt mer kommer att styras av lagstiftarna. De klimatmål som exempelvis EU bestämmer styr teknikutvecklingen och tvingar bilindustrin att ställa om. Utmaningarna är stora och endast de företag som förmår att samarbeta kan mobilisera tillräckligt med resurser. Det leder till fler sammanslagningar, som den nyligen presenterade alliansen mellan Ford och Volkswagen.

Underlaget till KMPG-rapporten är som vanligt gigantiskt. Närmare 1.000 ledande befattningshavare inom fordonsindustrin har besvarat frågor under senhösten 2018. Parallellt har KMPG intervjuat 2.000 konsumenter, spridda över hela världen.

I sin sammanfattning skriver KMPG att "Fordonsindustrin är på väg in i en perfekt storm av förändring och osäkerhet":

"Under en tid av förändring måste fordonsindustrin vara bekväm med en viss nivå av oro," säger Christoffer Sellberg, branschansvarig för fordonsindustrin hos KPMG i Sverige. "Det finns inget universellt svar och branschen består idag av ett antal sammankopplade men självständiga öar. Dessa kommer att förändras, slås samman och utvecklas i takt med att branschen omfamnar den tekniska revolutionen."

Morgondagens fordon fylls med allt mer teknik för att öka säkerhetsnivån och göra bilarna självkörande. Flertalet fordonstillverkare tror sig klara detta utvecklingsarbete, något som KMPG är tveksamma till:

"Majoriteten av OEM-företagen i undersökningen anser sig vara kapabla att hantera en väl utvecklad plattformstjänst för att erbjuda mobilitetstjänster. KPMG anser tvärtom att traditionella tillgångsbaserade aktörer kommer att få svårt att konkurrera med teknikjättarna när det kommer till mjukvarudrivna mobilitetslösningar," säger Christoffer Sellberg.

En annan trend som KPMG ser är att den regionala fordonsindustrin till stor del styrs av råvarutillgångarna. I USA kan man förvänta sig fokus på förbränningsmotorer och bränslecellsbilar, då de energislagen finns inom landet. I Kina fokuserar man istället på elbilar, då man har råvarorna som behövs för den viktiga batteritillverkningen.

I en allt mera digitaliserad värld minskar behovet av traditionella bilhandlare, tror beslutsfattarna inom bilindustrin. När tjänster som exempelvis "Care by Volvo" blir mera spridda kan antalet återförsäljare minska med 30–50 procent till 2025.

De framtvingade, utökade samarbetena inom fordonsindustrin leder till att ingen enskild aktör kan stå för hela värdekedjan, alltså tillverka allt från ax till limpa:

"En sak står klar: det finns ingen aktör som kan klara det här helt ensam," säger Björn Hallin som är styrelseordförande i KPMG Sverige. 

"Med framväxten av det vi kallar 'mobilistik' kommer företagen att behöva se över sin affärsmodell och behovet av samarbete för att skapa ett ekosystem för mobilitet. Det svaret står 83 procent av respondenterna bakom, vilket tyder på att det finns en stark medvetenhet i branschen. Det företag som erbjuder den bästa kundupplevelsen för människor och varor kommer sannolikt att äga plattformen," säger Björn Hallin.

Något förenklat och lite drastiskt uttryckt kan man sammanfatta KPMG-rapporten till att fordonsindustrin står inför två alternativ: förändras eller dö. En konsekvens som följer med självkörande fordon är att det behövs allt färre bilar, vilket minskar lönsamheten inom industrin. Då blir det bara de starka aktörerna som överlever.

 

Källa

KPMG: Fordonsindustrin på väg in i en "perfekt storm" av förändring och osäkerhet – global studie med 1 000 branschledare

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Håller med, finns bara två alternativ: förändras eller dö!
45
63