Cheferna övertygade: Fiasko för batterielbilar – och Tesla är frånkörda

Cheferna övertygade: Fiasko för batterielbilar – och Tesla är frånkörda
Toyota kommer öka sin marknadsandel mest i bilvärlden, tror cheferna som deltagit i KPMG:s undersökning. Och de är övertygade om att BMW kommer köra ifrån Tesla i elbilsutvecklingen.

De stora biljättarna står inför enorma förändringar de närmaste åren – det står klart efter att närmare 1.000 chefer i bilindustrin och 2.000 bilköpare sagt sitt i konsultfirman KPMG:s årliga rapport.

Vi har tidigare skrivit om hur biltillverkarna med kniven mot strupen mer eller mindre kommer tvingas ingå fler allianser och minska antalet återförsäljare.

Men rapporten bjuder också på andra intressanta resultat, framför allt om elbilar, förbränningsmotorer och självkörande bilar.

Samtliga diagram är hämtade från KPMG:s rapport som du kan läsa här.

Batterielbilar går om vätgas...

Cheferna i bilindustrin har i flera års tid trott mer på vätgasdrivna bränslecellsbilar, som Toyota Mirai, än på batteridrivna elbilar. Anledningen kan vara att vätgas fått ganska bra fäste i Kalifornien och Japan, två viktiga marknader. Även Kina har stora planer för vätgasbilar.

Men nu verkar något ha hänt. I årets rapport har batterielbilar gått om bränslecellsfordon som årets främsta tillverkningstrend.

..men vätgasbilarna är fortfarande extremt viktiga

En stor majoritet av alla chefer som svarat på undersökningen, nästan åtta av tio, tror att bränslecellsbilarna blir det stora genombrottet för elbilarna – inte batteridrivna elbilar.

När det gäller vilka tekniker som biltillverkarna kommer satsa på de kommande fem åren hamnar bränslecellsbilarna på nummer ett, tätt följt av batterielbilar. Därefter kommer laddhybrider. Att "downsiza" förbränningsmotorer, som var så hett för bara några år sedan, hamnar näst sist på chefernas prioriteringslista.

Förbränningsmotorerna ska inte räknas ut än

Om vi får tro de som svarat i den här rapporten är det alldeles för tidigt att döda förbränningsmotorn. Både bensin- och dieseldrivna motorer kommer stå för hela 23 procent av bilarna på vägarna så sent som 2040 – alltså om 21 år.

Motsvarande siffror för batterielbilar är 30 procent, hybrider 25 procent och bränslecellsbilar 23 procent.

Flest tror Toyota kommer öka

Bilcheferna har fått ranka vilka biltillverkare de tror kommer öka eller minska sin marknadsandel de kommande fem åren. Hela sex av tio tror att Toyota kommer öka sin marknadsandel – det är bäst i bilvärlden.

Över hälften tror att batterielbilar aldrig blir någon succé

Det här kan vara rapportens mest kontroversiella resultat. Hela 55 procent av bilcheferna som tillfrågas tror att batterielbilar kommer bli ett misslyckande, och det beror på laddnätverket.

De tycker helt enkelt inte att den publika laddinfrastrukturen är tillräckligt bra, och att den heller inte kommer bli tillräckligt bra, för att batterielbilar ska bli någon succé. De verkar inte ta hänsyn till hemmaladdning eller de laddstolpar som redan finns på vägarna i någon större utsträckning.

BMW leder över Tesla

Enligt cheferna är det inte Tesla som kommer vara ledande inom elbilar och eldriven mobilitet 2025, alltså om sex år. Det är istället BMW.

Tittar vi på vad svenska chefer tycker hamnar dock Tesla på nummer ett (det syns inte i den här grafiken).

Inte heller när det gäller självkörande bilar ser cheferna Tesla som ledande om sex år – även där hamnar BMW på första plats.


En trend viktigare än elbilar

När det gäller de viktigaste trenderna i bilvärlden fram till 2030 hamnar batteridrivna elbilar på andra plats och bränslecellsbilar på tredje plats. Först hamnar faktiskt uppkoppling och digitalisering.

Cheferna tycker alltså det är viktigare att driva på utvecklingen för uppkopplade bilar än eldrivna.


Konsumenterna vill äga sin data – men det vill inte biltillverkarna

Självkörande och uppkopplade bilar kommer generera enorma mängder data, till exempel om vart den körs, i vilken hastighet och i vilket väder. 47 procent av konsumenterna tycker att de själva ska "äga" den datan, medan bilcheferna istället tycker att det ska vara biltillverkaren som äger den.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag är också övertygad om att vätgasbilar kommer bli extremt viktiga i framtiden.
490
533