Volvo Cars ökade vinsten under 2018 – 14,2 miljarder – men lönsamheten är under press

Ett nytt rekordår, men koncernchefen Håkan Samuelsson är inte riktigt nöjd med lönsamheten under 2018 som hämmas av handelstullar.

Volvo Cars ökade vinsten under 2018 – 14,2 miljarder – men lönsamheten är under press

Bokslutet för 2018 visar att Volvo Cars ännu en gång kan lägga ett rekordår bakom sig. Rörelseresultatet blev 14,2 miljarder kronor, en ökning med 0,9 procent jämfört med fjolåret. Vinstmarginalen var 5,6 procent, en försämring jämfört med 2017 då man uppnådde 6,7 procent.

Omsättningen ökade med 12,4 procent jämfört med fjolåret till 252,7 miljarder kronor och Volvo Cars sålde 642.253 bilar under 2018, även det ett nytt rekord.

Ett bra år, alltså, men koncernchefen Håkan Samuelsson har en del bekymrade veck i pannan:

"Det här resultatet är i linje med våra förväntningar, men det lever inte helt upp till våra långsiktiga ambitioner," sa Håkan Samuelsson, vd och koncernchef. "Både omsättning och försäljning hade en hälsosam tillväxt, men lönsamheten påverkades av externa faktorer som handelstullar och en ökad prispress på flera marknader."

"Vi förväntar oss att 2019 blir ännu ett år med ökade volymer, i linje med våra långsiktiga ambitioner," sa Håkan Samuelsson. "Men vi måste vara realistiska och acceptera att lönsamheten kommer att fortsätta vara under press."

Handelstullar mellan USA och Kina stökar till det för Volvos produktion och planering. Håkan Samuelsson, vd och koncernchef, tror på fortsatt tillväxt men lönsamheten ligger på för låg nivå.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Stort grattis till Volvo Cars för ännu ett fantastiskt år!
74
12