Besiktningsbranchen: Sverige sämst i Europa på att kontrollera avgasutsläpp

Sedan maj 2018 gäller nya regler för att mäta utsläpp vid besktining i Sverige. Ändringen, som gjordes för att möta gällande EU-direktiv, innebar att skyltvärdet som anger utsläppsnivåer på specifik modell ersattes med generella gränsvärden. Och dessa gränsvärden är ofta många gånger högre.

Enligt statistik från branchorganisationen för besiktningsföretagen, Swetic, har det medfört att antalet fordon som blir underkända på grund av utsläppsskäl kraftigt har minskat, sedan regeländringen infördes. Något som NyTeknik rapporterat om.

Under 2017 underkändes 3,8 procent Euro 6-fordon av utsläppsskäl. För 2018 var den siffran 0,3 procent. Swetics ordförande, Tord Fornander, anser att Sveriges miljökontroll vid besiktning bland de sämsta i Europa. Han menar också att de höga gränsvärdena har gjort all miljömätning onödig.

"Du kan rensa ditt partikelfilter så att det är en tom burk och ändå gå igenom besiktningen", säger Tord Fornander till TT.

Enligt Tord Fornander så handlar det inte om att sätta dit fordon med för mycket utsläpp, utan att upptäcka bilar som det är fel på. Och ett fungerande partikelfilter är en viktig komponent på en dieselbil, säger han.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har fått min bil underkänd av miljöskäl.
5
38