35 meter långa superlångtradare – kan finnas på vägarna om några år

35 meter långa superlångtradare – kan finnas på vägarna om några år
Foto: Transportstyrelsen.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det är möjligt att låta 35 meter långa lastbilar trafikera svenska vägar. Bakgrunden till undersökningen är att detta tros kunna ge positiva klimateffekter och på sikt sänkta transportkostnader.

Idag får ett fordon som längst vara 25,25 meter långt. Men resultatet i Trafikverkets undersökning visar att det är möjligt att låta 34,5 meter långa lastbilar köra på vägarna.

Totalt rör det sig om cirka 450 mil mestadels motorväg från Malmö till Haparanda som kan bli aktuellt för dessa transporter.

"Det är främst motorvägar, övriga mötesseparerade vägar och bredare vägar med högre standard som är lämpliga för längre lastbilar", säger Kenneth Natanaelsson, ansvarig för utredningen på Trafikverket.

Att argument för att börja tillåta så pass stora fordon är att det skulle kunna gå att frakta samma mängd gods på färre transporter, vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.

"Uppskattningsvis kommet koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken att minska med 4 till 6 procent", säger Julia Brandt, ansvarig för konsekvensanalysen av utredningen. 

Utredningen visar också att införandet av längre lastbilar hade inneburit färre lastbilar på vägarna vilket i sin tur hade sänkt kollisionsrisken. De stora vinnarna om detta skulle bli verklighet är enligt trafikverket åkerierna som kommer kunna frakta samma mängd gods i färre fordon. Något som kommer skulle sänka kostnaderna för fordonsinvestering och bränsleförbrukning. 

Trafikverket skriver på sin hemsida att kostnaden för att förbereda vägnätet för dessa lastbilar hade uppgått till cirka 150 miljoner kronor och skulle kunna vara klart till 2025.

Här är vägarna som kan öppnas upp för långa lastbilar:

E4, E6, E18 (Karlstad– Stockholm–Kapellskär), E16 (Borlänge–Gävle), E20, E22, Väg 23 (Hässleholm–Växjö, Väg 25 (Ljungby–Växjö), Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö), Väg 44 (Trollhättan– Uddevalla), Väg 73, Väg 56 och Väg 70 (Västerås–Sala–Borlänge) samt Väg 75 (södra Sida 49 (70) länken).

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag välkomnar så här stora långtradare!
171
50