Tre punkter: Så kapar vi utsläppen från transportflottan

Tre punkter: Så kapar vi utsläppen från transportflottan
Svante Axelsson.

Den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, skriver på DN-debatt att klimatmålen som innebär 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 2030 jämfört med 2010 går att nå – trots att utsläppen ökade under 2018. Men för att nå dessa krävs enligt Svante Axelsson en del åtgärder.

Han har kokat ned det till tre huvudpunkter där fokus måste läggas.

1. Biobensin och HVO viktigast

Svante Axelsson beskriver inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel som den åtgärd som kan minska utsläppen snabbast. Idag är drygt 90 procent av alla bilar på vägarna drivna av bensin eller diesel och en justering på den punkten får då snabbt stor effekt. 

I Sverige finns en bränslebyteslag som reglerar hur mycket biodrivmedel som ska blandas in i den bensin och diesel som säljs i Sverige. Svante Axelsson efterlyser en ändring av den lagen som ökar andelen biodrivmedel i bränslet. 

2. Fler elbilar

Svenska bilister måste, skriver Svante Axelsson, köra fler mil på el. Han gör bedömningen att 2023 kommer elbilar som gör cirka 40 mil på en laddning ha kommit ner i en prisnivå i paritet med jämförbar bensin-/dieselbil och att då kommer elbilarna att sälja sig själva.

Men enligt Svante Axelsson finns inte tiden till att vänta så länge, utan han vill ha politiska beslut som kan ge elektrifieringen en rivstart. En snabb omställning kan sänka utsläppen av växthusgaser med 15 procent enligt Axelssons kalkyl. 

3. Mindre bilkörning i städerna

Svante Axelssons sista punkt handlar om att transportsektorn i stort måste bli effektivare. För det krävs en aktiv politik med ordentliga incitament för att minska bilkörningen i storstäderna, något som enligt Axelsson är den viktigaste åtgärden även på en global nivå.

Han föreslår en liknande lösning som finns i Norge där städerna kan ansöka om pengar för att bygga ut cykelbanor och skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Dessutom nämner Svante Axelsson bildelning som ytterligare en grundbult.

Vill du läsa debattartikeln i sin helhet kan du gör det här.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror inte att Sverige kommer nå klimatmålen uppsatta för 2030.
115
98