EU-rapport: Ökad säkerhet på vägarna under 2018 men ändå 25.100 trafikdöda

Vi svenskar skryter gärna om säkerheten på vägarna. Men vi är inte bäst inom EU, där är det Storbritannien som toppar listan. Grekland, Litauen och Portugal har uppnått de största förbättringarna sett över en tioårsperiod. Farligaste land är Rumänien, tre gånger farligare än Sverige.

EU-rapport: Ökad säkerhet på vägarna under 2018 men ändå 25.100 trafikdöda
Motorvägar, som tyska autobahn, tillåter hög hastighet men är ändå väldigt säkra med få trafikdöda.

Den senaste EU-rapporten "Road Safety" visar ett dystert resultat. Med 25.100 trafikdöda 2018 så är EU långt från sina mål, även om trafiksäkerheten förbättrats. Globalt sett är trafiksäkerheten allra bäst inom EU, jämfört med andra regioner i världen.

Det land som har de säkraste vägarna, sett till antalet trafikdöda per en miljon invånare, är Storbritannien. Sedan följer Danmark, Irland, Nederländerna och först på femte plats hittar vi Sverige.

Flertalet av de länder som ligger i topp när det gäller trafiksäkerhetsarbete har haft ett långvarigt fokus på detta område. Andra länder har "vaknat sent" men därmed också haft stora möjlighet att göra trafiken väsentligt säkrare. Ser man över en period på tio år har Grekland, Litauen och Portugal uppnått de största förbättringarna. I Grekland handlar det nästan om en halvering av antalet trafikdöda.

Bland de farligaste länderna inom EU under 2018 hittar vi Rumänien, Bulgarien, Lettland, Kroatien och Polen. Som jämförelse är antalet trafikdöda, sett till folkmängd, nästan tre gånger högre i Rumänien jämfört med Sverige.

Sett till trafikslag är det bilister och bilpassagerare som uppnått de bästa förbättringarna, helt enkelt för att bilarna blivit mycket säkrare. Minsta förbättringarna finns hos oskyddade trafikanter, som cyklister och fotgängare. 

Yngre löper en större risk att omkomma än de äldre. 34 procent av alla trafikdöda finns i åldersgruppen 25–49 år. 13 procent av alla döda återfinns i åldersgruppen 18–24 år, trots att denna grupp bara utgör 8 procent av befolkningen.

EU-rapporten visar också att motorvägarna är klart säkrast, mycket beroende förstås på att där uppstår inga mötesolyckor. Under 2017 skedde 8 procent av dödsolyckorna på motorväg, 38 procent i stadstrafik och resterande 54 procent på övriga vägar. Hela rapporten kan läsas via länken nedan.

 

Mer information:

European Commission – 2018 road safety statistics: what is behind the figures?

 

På 20 år har det varit en dramatisk sänkning av antalet döda i trafiken. Men varje dödsfall är en tragedi och ett för mycket. Som vi ser har kurvan planat ut och viker av från EU:s långsiktiga mål.

Här ser vi statistiken för 2018. Dödsfall per en miljon invånare.

Samma förhållande, men sett över perioden 2010–2018.

Att vara fotgängare eller köra tvåhjuligt fordon är farligt. Bilarna har blivit mycket säkrare och det avspeglas i statistiken.

De yngre tar större risker och utsätter sig därmed för en ökad fara – vilket tyvärr också leder till fler dödsfall. Men trenden är snittåldern går upp, andelen äldre ökar varje år i EU.

Motorvägar är förhållandevis säkra, trots att det är här som hastighetsgränserna är högst. Flest dödsolyckor sker på landsväg (mötesolyckor) och i stadstrafik (oskyddade trafikanter).

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att säkerheten på de svenska vägarna borde höjas!
55
24