Hälften av HVO-produktionen kan inte användas i Sverige

Och risk för fortsatt dieselunderskott, enligt experten.

Hälften av HVO-produktionen kan inte användas i Sverige

HVO är en term som snart kan vara på läpparna hos alla dieselbilsägare. Biobränslet kan sänka koldioxidutsläppet rejält, men utsläppen av partiklar och kväveoxider sänks dock bara marginellt. 

Problemet är dels att alla biltillverkare ännu inte godkänner HVO, och dels att produktionen inte skulle räcka för att möta efterfrågan.

Vi fick en pratstund med Ebba Tamm på Svenska Petroleum- & Biodrivmedelinstitutet.

• Hur mycket HVO100 produceras årligen?

"Världsproduktionen av HVO uppgår idag till ungefär sex miljoner kubikmeter. Hälften av den produktionen är inte anpassad till den svenska marknaden på grund av för dåliga köldegenskaper."

• Hur mycket diesel använder vi i Sverige?

"Den totala dieselvolymen 2017 var 5,8 miljoner kubikmeter. Det är den totala dieselvolymen inklusive de inblandade biodrivmedlen."

• Vad används för att tillverka HVO?

"Alla råvaror som anses vara hållbara enligt EU:s regelverk för hållbarhetskriterier. PFAD (en biprodukt från palmoljeproduktion) kommer inte vara tillgänglig som råvara från 1 juli 2019."

• Blir det ett överskott av diesel på raffinaderierna om bilförsäljningen sjunker?

"Idag är dieselunderskottet i EU cirka 30 miljoner ton per år och det är en bit kvar tills det blir dieselöverskott. År 2020 kommer också sjöfartens svavelhalter sänkas från dagens 3,5 procent svavel i världen utanför SECA-området (Sulphur Emissions Control Area – Östersjön, Nordsjön ner till Engelska kanalen som har 0,1 procent svavel sedan 2015) till 0,5 procent. Det kommer innebära en ökad efterfrågan på mellandestillat, som är i stort sett samma kokpunktintervall som dieselbränsle. Därför kommer nog dieselunderskottet att bestå ett tag till."