Gröna Bilister: ”Svårt att ersätta all fossil diesel med hållbar biodiesel”

Dieseldebatten bättre idag än tidigare, tycker Gröna Bilisters talesperson.

Gröna Bilister: ”Svårt att ersätta all fossil diesel med hållbar biodiesel”

Den här veckan granskar vi dieselbilarna som rasar i popularitet bland svenska bilköpare. För några år sedan var nästan sju av tio nya bilar dieseldrivna i Sverige. Nu ligger den siffran betydligt lägre.

Organisationen Gröna Bilisters talesperson Martin Prieto Beaulieu säger att det blir svårt att ersätta all fossil diesel med hållbar biodiesel.

• Hur ser ni på diesel som ett framtida bränsle i nya bilar?

"Förbränningsmotorn kommer finnas och behövas under lång tid framöver. Men det är inte hållbart utifrån klimatsynpunkt att i framtiden köra på fossil diesel. Så länge diesel kan produceras förnybart och hållbart och förbränningen renas (från kväveoxider och partiklar) kommer dieselmotorn och hållbar biodiesel finnas och vara ett alternativ."

• Måste vi minska andelen dieselbilar?

"Vi lägger ingen värdering på dieseltekniken eller dieselbränslet som sådant förutom att dieselmotorn är intressant eftersom den är mer energieffektiv i jämförelse med bensinmotorn. Vad vi behöver på våra gator är hållbara, rena, energieffektiva fordon."

"Dieseldebatten bättre idag än tidigare"

• Tycker ni debatten om dieselbilens vara eller icke vara har varit korrekt och faktabaserad?

"Debatten är idag något bättre än tidigare. Många särintressen och begränsad kunskap gör att debatten inte håller den objektivitet man kan önska."

"Det är viktigt att skilja på motorteknik och bränsle. Det som finns kvar att göra är att ännu tydligare skilja på begreppen förnybara och hållbara bränslen. En aspekt som oftas glöms bort är att vi inte kommer kunna ersätta all fossil diesel med biodiesel, och på samma sätt är det med bensinen. Snålare fordon, elektrifiering och ett minskande av transportbehovet är minst lika viktigt."

• Många dieselbilsägare är missnöjda med regeringens hantering av dieselfrågan. Hur tycker ni den nuvarande regeringen har hanterat frågan?

"Politikerna är inte ensamma om ansvaret, man får komma ihåg att bilindustrin är en av världens största lobbygrupper. Idag, med tanke på att mycket information finns tillgänglig, är frågan om inte vi bilister och konsumenter också har ett ansvar. Miljökraven på bilar kommer alltid behöva ses över och skärpas om det finns ny kunskap och bättre tekniker. Det behövs dock bättre framförhållning vid nya regler så att bilägare och biltillverkare lättare kan ställa om."

"Kanske ska andra transportslag ha första tjing på hållbar biodiesel?"

• 2020 får vi miljözoner i vissa städer. Vore det inte bättre att införa miljözoner som baseras på utsläppsdata för verklig körning istället för de missvisande Euroklasserna?

"Ja, det är viktigt att miljözonerna definieras efter tillförlitlig utsläppsdata för verklig körning. Men det ska inte vara en anledning att vänta med införandet av miljözoner. Vi får börja med befintliga utsläppsklassningar och förbättra klassningen och tester parallellt. Övergången från NEDC-testet till WLTP-körcykeln är ett första steg som ger mer realistiska siffror. Bättre blir det med RDE (Real Driving Emissions) från 2020. Så det kommer finnas anledningar att se över utsläppsklasserna framöver."

• Är HVO100 ett bra alternativ för dieselmotorn i framtiden?

"Många storskaliga projekt för att tillverka HVO av rester från svenskt skogsbruk och massaindustri är på gång. Men det ser ändå svårt ut att ersätta all fossil diesel i fordonsflottan med hållbar biodiesel. Frågan är också vad den tillgängliga biodieseln ska användas till i första hand: flyget, sjöfarten, de tunga transporterna eller personbilarna? Det är lättast att elektrifiera personbilarna, så kanske ska de andra transportslagen ha första tjing på den hållbara biodieseln."