Daniel Helldén vill utöka miljözonerna – trots experternas avrådan

Daniel Helldén, trafikborgarråd Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad. Foto: Fredrik Hjerling.

Miljözonerna i Stockholms innerstad är en glödhet fråga. 2020 införs miljözon 2 på Hornsgatan på Södermalm, för att sedan 2022 utökas ytterligare till miljözon 3 som förbjuder personbilar och lätta lastbilar och bussar som inte klarar Euro 6-normen.

I praktiken innebär det att dieselbilar äldre än 2015 förbjuds.

Trafikkontoret och miljöförvaltningen i Stockholm har publicerat en rapport som visar på ett flertal negativa effekter av införandet av miljözoner. En effekt som väntas är att personer kommer köpa bensinbilar istället för dieselbilar vilket i sin tur kommer leda till högre koldioxidutsläpp.

I Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio den 4 maj fick Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm och stark förespråkare för miljözonernas införande frågan varför han inte lyssnar på sina egna experter.

"Jag lyssnar på experterna, jag läser deras rapporter. Vad vi kan se är att vi inte klarar av de uppsatta nivåer som är lagstadgade att vi ska klara av. Det klarar vi inte på Hornsgatan och ett antal andra gator, det är därför som vi ska genomföra det här."

Rapporten från miljökontoret visar att utsläppsnivåerna nås om man slår ut det på årsbasis, men Daniel Helldén menar att det finns dygns- och timmedelvärden som är för höga. Och att råda bot på det är miljözonerna ett bra alternativ.

Efter att miljözonen på Hornsgatan utvärderats kan det bli aktuellt med miljözoner på fler gator, menar Daniel Helldén.

"Nu sätter vi in miljözoner på Hornsgatan och så kommer de att utvärderas. Här handlar det som att få ordning på luftkvaliteten i Stockholm. Börjar vi få det är chansen stor att vi går vidare med fler gator."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag kör ofta på Hornsgatan.
27
109