Unga bilförare ofta okunniga om enkelt underhåll som oljenivå och däcktryck – men de äldre kan

Till synes mycket enkla detaljer i underhållet av en bil verkar obegripligt för många unga bilförare. Det leder till större kostnader och i värsta fall fler olyckor.

Unga bilförare ofta okunniga om enkelt underhåll som oljenivå och däcktryck – men de äldre kan
Det verkar finnas ett behov av att överföra mekaniska kunskaper från de äldre till de yngre.

Hälften av de unga bilförarna i åldern 18–24 år klarar inte av enkelt underhåll som att kolla däcktrycket och kontrollera oljenivån. Det visar en undersökning som Continental Tyres gjort bland 2.000 bilförare i Storbritannien.

Undersökningen visar på väldigt stora skillnader mellan bilförarna. De som fanns i åldersgruppen "55 plus" tvekade inte att utföra enklare serviceåtgärder själv, som till exempel att byta trasiga glödlampor och slitna torkarblad. De äldre var heller inte tveksamma till att byta hjul, vid exempelvis en punktering.

Continental ställde följdfrågor till de unga bilförarna om deras möjlighet att utföra enklare service, åtta av tio svarade då att de skulle spara pengar genom att kunna göra mera själva. 62 procent av de unga svarade att det skulle kännas bra att kunna göra mer själv.

Undersökningen visar på ett stort mått av teknisk okunskap hos de unga, brittiska bilförarna. Hela 44 procent av de tillfrågade sa exempelvis att de helst inte ville fylla på spolarvätska själv.

Den allvarliga sidan av undersökningen är att den tekniska okunskapen hos unga bilförare kan ge farliga konsekvenser. Har man inte koll på däcktryck och däckslitage – eller inte byter trasiga lampor – kan det i värsta fall leda till en olycka. Att köra med slitna torkarblad och/eller ingen spolarvätska kan också vara farligt.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jaha, var fyller man på spolarvätska och hur kollar jag oljenivån? Allting är enkelt när man kan svaren, men det är inte självklara kunskaper för många yngre bilförare.

Jag har inga problem med enkelt underhåll, kan även byta hjul om det behövs.
115
5