Länsstyrelsen förbjuder Stockholm stads skyltar som tillåter cykling mot enkelriktat – 350 platser berörs

Trafikborgarrådet Daniel Helldén är starkt kritisk mot Länsstyrelsens beslut att förbjuda cykelskyltningen i Stockholm. Polisen varnar för ökad olycksrisk när cyklister tillåts cykla mot enkelriktat.

Länsstyrelsen förbjuder Stockholm stads skyltar som tillåter cykling mot enkelriktat – 350 platser berörs
En enkelriktad gata i Stockholm, men där skyltar visar att det är tillåtet att cykla mot enkelriktat.

Skyltarna följer inte regelverket och ska tas ner, har Länsstyrelsen beslutat.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén, Miljöpartiet, var pådrivande när trafikkontoret i Stockholm började sätta upp nya skyltar under sensommaren 2016. 200 skyltar sattes upp vid enkelriktade gator som tillät cyklister att cykla mot enkelriktat.

Reformen fick kritik från flera håll men ytterligare cirka 200 skyltar kom upp under 2018. Många cyklister har gillat reformen som gör det enklare att ta sig fram med cykel i Stockholm. Satsningen med nya skyltar har kostat 2,5 miljoner kronor.

De pengarna kan vara slängda i sjön då Länsstyrelsen beslutat att skyltningen strider mot regelverket för trafikskyltar. Även polisen har varit kritisk mot möjligheten att cykla mot enkelriktat då en del bilister av misstag följt efter cyklister, mot enkelriktat. Länsstyrelsen är kritisk mot skyltningen i Stockholm då den gör att begreppet enkelriktat blir otydligt.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén är mycket besviken över Länsstyrelsens beslut:

"Det här är dumt och väldigt olyckligt," säger Daniel Helldén till StockholmDirekt.se. "Man gör konstiga principtolkningar när det här är ett av de smartaste sätten, och bästa sätten att utveckla städerna för cykling samtidigt som bilarna inte kolliderar."

Daniel Helldén tror inte heller på polisens oro för fler olyckor:

"Det förstår jag överhuvudtaget inte," säger Daniel Helldén till StockholmDirekt.se. "Det vore spännande att se dem göra studiebesök någonstans i Europa där den här skyltningen används för att se hur det fungerar där."

Stockholm stad ska nu överklaga Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen. Tills vidare ska cykelskyltarna vid de enkelriktade gatorna sitta kvar.

Regeln som gör det möjligt för cyklister att cykla mot enkelriktat blir dock kvar, även om skyltarna förbjuds. En metod som kan användas för att "runda problemet" är att istället sätta upp en skylt som förbjuder motortrafik. En motortrafik-förbjuden-skylt stoppar bilarna men låter cyklisterna passera. Risken är dock att en del bilister inte respekterar det förbudet lika högt som skylten mot enkelriktat – återigen med en ökad olycksrisk.

 

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) i Stockholms stad. Helldén är mycket kritisk till Länsstyrelsens beslut att förbjuda cykelskyltarna som tillåter cykling mot enkelriktat. Foto: Fredrik Hjerling.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker det är helt rätt beslut att tillåta cykling mot enkelriktat!
38
139