Olycksdrabbad ”köra bil-väg” rustas upp

Länsväg 257, i folkmun kallad "Slingerbulten", löper mellan Botkyrka och Tungelsta söder om Stockholm. Vägsträckan är betraktad som lite av ett mecka för bilister och motorcyklister som gillar att köra sina fordon aktivt och inte bara för att ta sig mellan a och b.

Men populariteten har en baksida och "Slingerbulten" är väldigt olycksdrabbad, med ett flertal dödsolyckor de senaste åren. Nu ska Trafikverket rusta upp väcksträckan, med start i september i år. 

Här är en lista på åtgärderna som Trafikverket planerar på "Slingerbulten":

  • Förstärkta stödremsor med fokus på ytterkurvor, och utökad asfaltering på anslutande vägar för att minska risk för grus på vägbanan.
  • Nya vägräcken med underglidningsskydd på kortare sträckor.
  • Utbyte av äldre, farliga vägräcken och räckesavslut.
  • Borttagning av ett antal träd och stubbar nära vägen.
  • Överdäckning av dikesbrunnar.
  • Utbyte till mer eftergivliga skyltar, stolpar och reflexstolpar.
  • Viss slyröjning i sidoområdet för bättre sikt.

Väg 257 är utpekad som kulturväg av Trafikverket, vilket betyder att den har ett högt kulturhistoriskt värde. Bland annat finns förhistoriska gravar, en runsten och en fornborg längs "Slingerbulten" – något man måste ta hänsyn till vid en upprustning.

"Åtgärderna göra med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden. Dessa ska inte påverkas negativ utan, om möjligt, istället stärkas", säger Anna-Sofia Welander, Trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket.

En stor del av olyckorna beror på att det går för fort, och sedan tidigare har Trafikverket sänkt hastigheten från 70 km/h till 60 km/h på vissa delar av sträckan.

Upprustningsarbetet påbörjas som sagt i september och ska vara klart innan årsskiftet.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag kör ofta på Slingerbulten.
45
61