Många indragna körkort i år – rattfylleri ökar

18.352 personer har fått sitt körkort indraget under årets första halva. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med samma period förra året. De allra flesta åker dit för fortkörning, men antalet som blir av med körkortet på grund av rattfylla har ökat med 13,8 procent sedan ifjol, det skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. 

"Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Personer som kör påverkade utsätter både sig själv och andra för livsfara. Över 3000 återkallelser på ett halvår visar tyvärr att påverkade förare är en allt för vanlig företeelse på våra vägar", säger Dinko Odobasic, enhetschef på Transportstyrelsen.

Om polisen påträffar en påverkad förare i trafiken omhändertas körkortet på plats. Det rapporteras sedan till Transportstyrelsen som i sin tur inleder en utredning som ska bestämma och körkortet dras in i minst 12 eller minst 24 månader. Personer om åker fast för grovt rattfylleri och återfallsförbrytare får körkortet indraget minst 24 månader.

Även om antalet indragna körkort ökar i landet i stort, kan det skilja sig markant mellan länen, säger Dinko Odobasic.

"I exempelvis Södermanlands län ökar antalet återkallelser med över 13 procent. Samtidigt minskar de i Örebro län med 6 procent. Men vi vet sedan tidigare att siffrorna varierar över tid mellan olika delar av landet, och det finns inget som indikerar att detta skulle vara annat än naturliga variationer"

Återkallade körkort första halvåret 2019

Orsak för indraget körkort Antal 2018 Antal 2019
Rattfylleri     2.951 3.358
Smitning     103 63
Flera mindre överträdelser     302 256
En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning     9.418 9.840
Opålitlighet i nykterhetshänseende     952 680
Allmän brottslighet      84 74
Medicinska skäl      2.700 2.693
Ej lämnat läkarintyg eller bevis på godkänt förarprov      2.120 2.214
Totalt* 17.779 18.352

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Källa: Transportstyrelsen.

 

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har blivit av med körkortet en gång.
53
106