Trafikverket sänker hastigheten på 111 mil landsväg – ska rädda 16 liv om året

Trafikverket har en nollvision som går ut på att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Därför har man under de senaste 11 åren...
Annons

Trafikverket har en nollvision som går ut på att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Därför har man under de senaste 11 åren justerat hastigheter på en del vägsträckor i Sverige. Fram till 2025 kommer totalt cirka 425 mil väg ha skyltats om till lägre hastighet, det rapporterar Expressen.

”Vi jobbar med att nå nollvisionen. Alltså att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå dit behöver vi bygga om samt anpassa hastighetsgränserna till vägens säkerhetsstandard”, säger Sandra Nordahl, tillförordnad enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket till Expressen. 

I år kommer 111 mil 90-väg skyltas om till en hastighetsbegränsning på 80 km/h. Främst kommer detta vara vägsträckor som är hårt trafikerade och som saknar mitträcke. Just mitträcken beräknas kunna rädda nio liv per år. 

”Vi ser att det bästa sättet att förhindra kollisioner vid mötande trafik är att avgränsa med hjälp av ett mitträcke. Men att bygga ett mitträcke är dyrt och tar lång tid. Fram tills dess måste vi säkra vägarna på ett annat sätt och då är sänkt hastighet en bra lösning”, säger Sandra Nordahl.

För att se till att de nya hastighetsbegränsningarna efterlevs kommer fler fartkameror att sättas upp.

Trafikverket höjer också hastigheten på 9 mil väg – från 90 km/h till 100 km/h. Detta sker på vägsträckor som fått förstärkt säkerhet genom exempelvis mitträcke.

Den faktiska tidsmässiga förlusten av att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h är 50 sekunder per mil.

Annons
Annons
Rulla till toppen