Volvos marknadsandel och försäljning ökar – H1 2019 är bästa halvåret någonsin

Både försäljning och marknadsandel ökar för Volvo Cars, som sålde 340.286 bilar under första halvåret 2019. Omsättningen ökade till 130 miljarder kronor. Men allt är inte positivt, vinsten minskade.

Volvos marknadsandel och försäljning ökar – H1 2019 är bästa halvåret någonsin
Storsäljare som XC40 hjälper till att förbättra Volvo Cars resultat – även om vinsten minskar.

Volvo Cars presenterar ett väldigt starkt första halvår 2019. Försäljningen ökade till 340.286 och omsättningen blev den högsta någonsin 130 miljarder kronor. Dock minskade vinsten, på grund av ökad prisspress och handelstullar.

Rörelsemarginalen för H1 2019 minskade från 6,4 till 4,2 procent, jämfört med samma halvår 2018. Rörelsemarginalen för andra kvartalet blev 3,9 procent, vilket visar att kurvan pekar nedåt.

"Under en tid då bilförsäljningen stagnerat på de flesta marknader, har vi under det första halvåret sett en fortsatt stark tillväxt," säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. "Vi fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga regioner där vi är verksamma, men en ökad prispress och handelstullar har minskat vår rörelsevinst. Åtgärder som vi vidtagit på kostnadssidan tidigare i år, kommer att ha få effekt under andra halvan av året."

Volvo Cars fortsätter att minska sina kostnader, utöver de som redan meddelats. Målet är att minska de fasta kostnaderna med två miljarder kronor. Effekten av besparingarna väntas komma under slutet av 2019 och början av nästa år.

Även om Volvos vinstmarginal minskat så kan man vara nöjd med en mycket stark försäljning. Försäljningen i Europa, USA och inte minst Kina har minskat men trots detta har Volvo sålt fler bilar och har därmed ökat sina marknadsandelar.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Starkt jobbat av Volvo Cars!
144
17