Gröna Bilister redovisar drivmedlens ursprung och klimatpåverkan

Gröna Bilister redovisar drivmedlens ursprung och klimatpåverkan

Nästa år måste drivmedelsbolagen deklarera klimatpåverkan och ursprung för sina drivmedel på bränslepumpar, gasmackar och laddstationer. I väntan på detta redovisar nu Gröna Bilister sin rapport Drivmedelsfakta 2019 där de går igenom dessa uppgifter för de drivmedel som såldes i Sverige år 2018. Uppgifterna i rapporten bygger på Energimyndighetens publikation Drivmedel 2018 som redovisar drivmedelsbolagens egen rapportering gällande försäljningen år 2018.  

Gröna Bilisters rapport visar att den förnybara andelen av drivmedelsanvändningen under 2018 steg till 23 procent. Den genomsnittliga andelen förnybar biogas i fordonsgasen nådde 94 procent. Även etanolanvändningen vände uppåt efter flera års nedgång. Den visar även att elektrifieringen skjuter fart även om det enligt rapporten ännu inte finns någon samlad statistik över hur mycket el som används som drivmedel. 

"Det bubblar i bränslegrytan och vi slänger i många förnybara ingredienser", säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. "Det är bra att gilla olika även när det gäller bilar och bränslen. Om några kör på el, några på biodiesel, några på biogas och andra på etanol maximerar vi chansen att den hållbara produktionen ska hinna möta efterfrågan". 

Gröna bilister känner dock en ökad oro över de förnybara drivmedlens hållbarhet. Förra året importerades 89 procent av råvarorna till biodrivmedlen. Palmolja och PFAD utgjorde tillsammans 49 procent av råvarorna till förnybar HVO-diesel. Det innebär att 33 procent av alla biodrivmedel som användes i Sverige förra året var tillverkade av palmoljeprodukter och att 7,5 procent av alla samlade drivmedel var tillverkade av palmoljeprodukter.  

När det gälle de fossila drivmedlen visar rapporten att nuvarande information om råvarornas ursprung är mycket bristfällig. Endast ett bolag uppfyllde de formella kriterier som tvingar dem att rapportera ursprunget hos den råolja de raffinerar till bensin och diesel. Energimyndigheten kan inte heller redovisa dessa uppgifter på grund av sekretessregler vid publicering av statistik. 

"Ursprungsdeklarationen vid pump kommer att förbättra situationen", säger Per Östborn, drivmedelsansvarig i Gröna Bilister. "Den innebär att drivmedelsbolagen öppet måste redovisa ursprungsländerna till sin fossila råvara om de själva vet vilka de är." 

Gröna Bilister menar också att även om drivmedelsbolagen importerar färdiga fossila drivmedel är risken stor att de ändå inte kan säga var råoljan kommer från. Det saknas fortfarande system för att spåra alla fossila drivmedel tillbaka till oljekällan.  

"Gröna Bilister uppmanar de nytillträdda svenska EU-parlamentarikerna att verka på europeisk nivå för att göra de fossila drivmedlen spårbara på samma sätt som biodrivmedlen redan är", säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. "Om vi vill rädda klimatet duger det inte att ställa lägre krav på fossila drivmedel än på förnybara."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det är bra att drivmedlens ursprung bli tydligt.
130
13