Ny svensk studie: Biobränsle kan kapa utsläppen mer än elbilar – i förhållande till kostnaden

Ny svensk studie: Biobränsle kan kapa utsläppen mer än elbilar – i förhållande till kostnaden
Foto: Getty Images

När det gäller framtidens bilbränsle är många övertygade om att el kommer spela en viktig roll – antingen i form av batterielbilar eller vätgasbilar.

Men på lite kortare sikt kan biobränslen vara minst lika viktiga för att kapa utsläppen, i alla fall i förhållande till hur mycket de kostar. Det visar ett examensarbete av Johan Kollberg vid Lunds Tekniska Högskola.

Biodiesel som tillverkas av tallolja och en del andra biobränslen är extremt kostnadseffektiva för att sänka koldioxidutsläppen, särskilt för förare som åker långt eller i tyngre fordon. Anledningen är att de inte kostar så mycket mer än vanliga, fossila bränslen och att många av dagens bilar tekniskt sett skulle kunna köras på biobränslen.

Problemet är dock att många av dagens bilar ännu inte är godkända för biobränslen och att efterfrågan är mycket högre än tillgången. Dessutom sänks inte de skadliga kväveoxidutsläppen från dieselbilar även om de körs på HVO-diesel.

Elbilar ligger däremot riktigt bra till i stadstrafik och för kortare körsträckor där det inte behövs ett stort batteri. Anledningen att biobränslen ligger bättre till totalt sett är att elbilspriserna fortfarande är höga, och batteriet kostar mycket resurser att tillverka.

"Lösningen mot en fossiloberoende fordonsflotta består sannolikt av en kombination av biodrivmedel och elektriska drivlinor. Inget enskilt alternativ kan ensamt lösa samtliga utmaningar", säger Johan Kollberg.

Hela studien finns att läsa här (i PDF-format).

Volvo är en av flera tillverkare som nu tillåter HVO-diesel i nya modeller.

Bränslena i studien

Johan Kollberg har tittat på kostnaderna för elbilar och ett antal vanliga biodrivmedel i examensarbetet. Han har räknat ut kostnaden per reducerat ton koldioxid.

I det här examensarbetet ingår bioetanol på spannmål, bioetanol på matvete, biometanol på skogsråvara, HVO/biodiesel från tallolja och RME/biodiesel på raps.

Utsläppen från elbilar har räknats ut med tre olika elmixar: svensk, europeisk och fossil kolkraft.

Biogas är inte med i studien men kan tas med i ett uppföljande examensarbete nästa år. Biogas har enligt Johan Kollberg riktigt bra klimatprestanda i förhållande till priset. Uppskattningsvis skulle en biogasbil placera sig på ungefär samma plats som HVO.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag kör mycket hellre på biobränsle än el.
431
137