Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vill ha nya lagar för att reglera elsparkcyklar

Trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Helldén (MP), vill ge mer makt till kommunerna. Det behövs nya regler för att styra företagen som hyr ut elsparkcyklar.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vill ha nya lagar för att reglera elsparkcyklar
Det behövs bättre kommunala verktyg, anser Daniel Helldén (MP). Foto: Getty

Att hyra elsparkcyklar i större städer har blivit populärt i år. Enbart i centrala Stockholm uppskattar man att det finns 5.000 elsparkcyklar.

Kanske har elsparkcyklarna blivit för många då många klagar på att elsparkcyklarna blockerar trottoarer och kan utgöra farliga hinder för synskadade. Trafikpolisen skärper i höst kontrollerna av elsparkcyklarna eftersom man befarar en kraftig ökning av antalet olyckor.

Trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Helldén (MP), anser att kommunerna behöver få möjlighet att själva skapa lagstiftning för att förbättra användningen av elsparkcyklar:

"Framför allt skulle vi som kommun ha rätt att ge licenser åt de privata bolagen som ställer ut elsparkcyklarna, för då skulle vi kunna kräva av dem att ta hand om cyklar som står fel," säger Daniel Helldén till P4 Stockholm.

Helldén tycker även att uthyrningsföretagen ska ha ansvar för att felparkerade elsparkcyklar forslas bort:

"Vi har aviserat till bolagen att vi kommer att göra detta," säger Daniel Helldén till P4 Stockholm. "Det viktiga är att vi får bolagen att verkligen göra det här själva och därför behöver vi de här lagändringarna."

I en debattartikel hos DN.se försvarar Daniel Helldén användandet av elsparkcyklar i storstäderna och ser dessa spela en viktig roll i den framtida, allt mer fossiloberoende staden. Men det behövs lagstifning som gör att kommunerna själva kan reglera nya trafikslag. Något som är upp till infrastrukturminister Thomas Eneroth att genomföra, enligt Daniel Helldén.

 

Jag gillar möjligheten att hyra elsparkcyklar!
108
85