254 personer miste körkortet – för ”styrstångsfylla” på elsparkcykel

I samband med den ölstinna högtiden Oktoberfest i München gjorde den tyska polisen en räd mot elsparkcykelåkare. Utfallet blev 414 personer stoppades med alkohol i blodet varav 254 stycken med så pass mycket att deras körkort drogs in på plats.

I Tyskland likställs nämligen elsparkcyklarna med bilar när det kommer till att framföra dessa med alkohol i blodet. I och med detta förlorar man alltså också sitt körkort för bil om man åker dit på en "stystångsfylla."

I Sverige är än så länge elsparkcyklarna i lagens mening likställda med cyklarna. Det finns alltså ingen promillegräns att förhålla sig till. Det innebär dock inte att det är helt fritt fram att supa sig redlös och ta cykeln, eller elsparkcykeln, hem.

Cykel och elsparkcykel betraktas som fordon och därmed gäller det som vi kan läsa i Trafikförordningen, 3 kapitlet "Bestämmelser för trafik med fordon, gemensamma bestämmelser". I första paragrafen står:

1 § Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

För att veta vad som gäller föreslår vi att du läser vår genomgång på ämnet. Den artikeln hittar du här.

 
Jag har kört elsparkcykel onykter.
172
272