Nationell trafikvecka hos polisen – tung trafik i fokus

Denna vecka, mellan den 14 och 20 oktober pågår en nationell trafikvecka med fokus på den tunga yrkestrafiken, där både fordon och förare ska kontrolleras. 

Kontrollen av förarna handlar dels om att kolla förarnas nykterhet, men också säkerställa att de får och tar den vila de ska ha. 

"Förare som inte får den vila de ska ha är en säkerhetsrisk både för sig själva och för andra trafikanter", säger Erling Andersson, poliskommissarie på Utvecklingscentrum Mitt.

I år kommer dessutom en extra stor insats göras för att upptäcka olaga Cabotage. Cabotage betyder att ett utländskt transportbolag som är stationerat i ett EU-land får, under vissa omständigheter, bedriva verksamhet i ett annat EU-land. Detta ska nu kontrolleras extra noggrant.

"I regleringsbrevet för Polismyndigheten finns särskilda åtaganden just gällande så kallade cabotagekontroller och flygande inspektion. Avseende cabotage har myndigheten därför genomfört en omfattande utbildningsinsats i ämnet. Det passar väldigt bra att göra intensiva insatser under vecka 42 när vi ändå har fokus på den tunga nyttotrafiken", säger Erling Andersson.

 
Jag tror att det fuskas en del med vilotiden.
32
3