Volvo Cars vinst mer än fördubblades till 3,2 miljarder under tredje kvartalet 2019

Den nedåtgående trenden är bruten och kurvan pekar återigen uppåt för Volvo. Försäljningen ökade med 8 procent och vinsten innan skatt blev 3,2 miljarder kronor.

Volvo Cars vinst mer än fördubblades till 3,2 miljarder under tredje kvartalet 2019
Volvos satsning på elektrifierade modeller drar ner vinstmarginalen, något.

Handelskonflikten mellan USA och Kina har stökat till det rejält för Volvo Cars – som har tillverkning i både Kina, USA och Europa. Den ursprungliga planeringen fungerar inte optimalt när strafftullar ritar om kartan totalt.

Men uppenbarligen har Volvo Cars gjort justeringar som gett resultat. Den nedåtgående trenden från de två senaste kvartalen har nu vänts när man redovisar tredje kvartalet (Q3) 2019. Koncernchefen Håkan Samuelsson:

"Under tredje kvartalet fortsatte Volvo Cars att växa snabbare än bilindustrin i Europa, Kina och USA," säger Håkan Samuelsson. "Tillväxten i försäljning, intäkter och resultat drevs framåt av en stark efterfrågan på vårt suvsortiment samt kostnadseffektivitet. Vårt fokus på hållbar produktion och ambitionen att minska den totala livscykelens CO2-avtryck på våra bilar med 40 procent fram till 2025 kommer att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet, som är kärnan för Volvo Cars, våra konsumenter och miljön."

Jämfört med samma kvartal förra året ökade omsättningen med 14,2 procent, till nästan 65 miljarder kronor. Den operativa vinsten innan skatt blev 3,5 miljarder kronor, nästan en fördubbling jämfört med fjolårets Q3. Nettovinsten blev 2,4 miljarder kronor. Vinstmarginalen ökade till 5,4 procent, jämfört med 3,2 procent under Q3 2018.

Från januari till september har Volvo Cars globalt sålt 507.700 bilar, en ökning med 7,4 procent, varav suvmodellerna stod för 310.000 bilar. Som förut är det XC60 som är Volvos storsäljare, följd av XC40 och XC90.

Volvo Cars försäljning växer i alla regioner. De flesta biltillverkare har fått känna på en nedgång i Kina den senaste tiden men även där har Volvo vuxit – upp 13,8 procent under januari-september.

Prognosen för fjärde kvartalet, enligt Volvo Cars, är att försäljning och omsättning fortsätter att växa. Men vinstmarginalerna blir fortsatt ansträngda på grund av de konflikter och hinder som finns på marknaden. Även Volvos forskning och utveckling av ny teknik gör att vinstmarginalen framöver blir något lägre.

Bra jobbat Volvo – imponerande!
98
6