Miljardsmäll för Förbifart Stockholm – försenas med fyra år

Trafikverket har sagt upp avtalet med en entreprenör.

Miljardsmäll för Förbifart Stockholm – försenas med fyra år

Den stora motorvägen Förbifart Stockholm blir försenad med fyra år och kommer dessutom kosta tre miljarder mer än budgeterat, enligt Ekot.

Kostnaden går upp från 34,4 miljarder kronor till 37,7 på grund av allvarliga brister hos en byggfirma vid en av tunnlarna i det stora motorvägsbygget.

"Vi har en situation då vi i dag behöver göra andra bedömningar vad gäller tid och kostnad än vad vi gjorde när projektet startade. Och det är naturligtvis ett tråkigt budskap", säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm, till Sveriges Radio.

Sa upp avtalet

Det största problemet har varit tunnelarbeten på Lovön där Trafikverket samarbetat med ett företag som i sin tur anlitat två italienska entreprenörer. Det avtalet är uppsagt, bland annat på grund av flera allvarliga missar entreprenören gjort i tunnelarbetet.

Motorvägsbygget är ett av de största projekten som pågår i Sverige. Förbifart Stockholm blir en till stor del underjordisk motorväg förbi Stockholm och tanken är att den ska avlasta Essingeleden och binda ihop de norra och södra delarna av staden. Kritikerna hävdar istället att motorvägen går tvärt emot målen om att minska utsläppen och antalet bilar och att det är vetenskapligt bevisat att trafiken ökar med fler vägbyggen.

Förbifart Stockholm väntas nu stå klar 2030. Eventuellt kan en delsträcka öppnas tidigare.

 
Jag tycker Förbifart Stockholm är en bra idé.
108
21