Parkeringsavgiften – en riktig kassako för kommunerna

Parkeringsavgiften – en riktig kassako för kommunerna

Föra året fick Sveriges kommuner in 2,4 miljarder kronor i parkeringsavgifter. Det är en ökning med 50 procent sedan 2014, rapporterar Sveriges Radio.

Allra största intäkten under 2018 fick Stockholms stad som inkasserade 804 miljoner kronor från parkeringsavgifter. Det är en ökning med 72 procent sedan 2014. Granskningen tar dock inte med utgifterna för att driva eller bygga parkeringsplatserna.

"Det kommer in mycket pengar på parkeringsavgifterna, men syftet med dem är ju att reglera trafiken. Vi vet ju att man måste ha de här nivåerna för att det ska ge någon form av effekt på de parkerade bilarna", säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm till SR. 

Men det är inte bara för en kommun att införa parkeringsavgifter. Lagen säger att de får ta ut parkeringsavgifter i den mån det behövs för att ordna upp trafiken. Är det redan ordning i trafiken finns inget lagstöd för att införa någon avgift. 

I den granskning som SR har gjort har 292 av landets 311 kommuner svarat på fråga om de tar ut parkeringsavgifter. Av dessa 292 svarade 89 att de gjorde det.

 
Jag tycker att parkeringsavgifter är bra.
13
67