En månad till Miljözon 2 på Hornsgatan – detta gäller

En månad till Miljözon 2 på Hornsgatan – detta gäller

Den 15 januari 2020 träder Miljözon 2 i kraft på Hornsgatan i Stockholm. Det innebär att bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som inte uppfyller Euro 5- eller Euro 6-standard inte tillåts köra där, vilket i praktiken förbjuder bilar som är äldre än cirka 10–12 år. 

Om du är osäker på om du får köra på Hornsgatan med din bil efter den 15 januari, kan du kolla vår guide här.

Eftersom Hornsgatan är enda gata att omfattas av miljözonen finns det visst fog för oro över att närliggande gator, exempelvis Lundagatan som löper parallellt med Hornsgatan, får en ökad trafik.

"Trafikkontoret mäter trafikflöden på kringliggande gator innan föreskriften träder ikraft och efter miljözonen trätt ikraft för att se om trafikmängden förändras på de kringliggande gatorna", säger Andreas Säfström, projektledare på Trafikkontoret på Stockholm Stad till Stockholmdirekt.

En del fordon omfattas inte av reglerna, exempelvis veteranfordon, fordon som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade och färdtjänst. Sedan är också utryckningsfordon givetvis undantagna.

Om du kör en bil som blir förbjuden att köra på Hornsgatan den 15 januari, finner du några alternativa färdvägar nedan.

 
Jag kör en bil som kommer att förbjudas på Hornsgatan.
49
88