Trängselskatten chockhöjs – men trafiken kommer knappt minska

Det kan bli rejält mycket dyrare att köra bil i Stockholm efter nyår, upp till 2.970 kronor per månad i trängselskatt. Det är en ökning med 29 procent. Men det kommer knappt att påverka trafiken, uppger Trafikverket.

Trängselskatten chockhöjs – men trafiken kommer knappt minska
Essingeleden i Stockholm. Foto: Kurt Qvist/CC

Efter nyår ökar maxavgiften per dag från 105 kronor till 135 kronor. En månad med 22 arbetsdagar innebär det 2.970 kronor i trängselskatt. Dessutom kommer avgift tas ut under fler timmar per dygn och under fler dagar per år.

Trafikverkets egna beräkningar visar att den höjda avgiften bara kommer att minska trafiken marginellt, mellan 1-4 procents minskning, beroende på avgiftsstation.

"Det handlar om några procent. Medelrestiderna kommer troligen gå ned något, men den största skillnaden blir nog att dagarna med väldigt svår trängsel blir mycket färre", säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket till DN.

Kritiken har varit hård mot avgiftshöjningen och många har hört av sig till Trafikverket. Det är inte bara höjningen som orsakar irritation utan även att avgiften tas ut under längre perioder. Bland annat blir det avgift redan från klockan sex på morgonen, en halvtimme tidigare än förut.

"Egentligen är det inte kön mellan sex och halv sju som är så farlig. Men trafiken under den halvtimmen bygger upp köerna i korsningar uppströms från flaskhalsen och då börjar köerna växa väldigt snabbt.", säger Jonas Eliasson.

Enligt Trafikverket är det få som kommer att drabbas fullt ut av avgiftshöjningen. 70 procent av trafiken inte är arbetspendling utan annan trafik, och tre fjärdedelar av pendlarna åker högst 2-3 gånger i veckan.

Trängselavgifterna tas ut när man kör in eller ut ur Stockholms innerstad, samt när man passerar på Essingeleden.

Den högsta passageavgiften som tas ut mellan 07:30 och 08:29 samt 16:00 och 17:29 höjs från 35 kronor till 45 kronor, och maxbeloppet som kan debiteras för en dag höjs från 105 kronor till 135 kronor. 

Vid sidan av den höjningen införs flera andra nyheter. Den största är något Transportstyrelsen kallar hög- och lågsäsong. Beloppen blir olika höga vid hög- och lågsäsong – hela tabellen med alla priser finns nedan. Under lågsäsong gäller samma taxa som idag, förutom mellan klockslagen 06:00–08:29.

• Högsäsong gäller mellan 1 mars och dagen före midsommar, samt 15 augusti till 30 november.

• Lågsäsong gäller från midsommarafton till 14 augusti samt mellan 1 december och sista februari.

Juli har varit avgiftsfritt, men det ändras nu då trängselskatt kommer gälla också under den första veckan i juli. Trängselskatt kommer också börja tas ut dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Dessutom tidigareläggs trängselskatten från dagens 06:30 till 06:00 och då kostar det 15 kronor att passera.

Enligt Trafikverket ska dessa höjningar ge ett tillskott på minst 325 miljoner kronor som ska gå till att finansiera ny kollektivtrafik.

En person som maxar trängselskatten varje arbetsdag i Stockholm får betala nästan 34.000 kronor om året.

Trängselskatt i innerstaden (från 1 januari 2020)

TidLågsäsongHögsäsong
6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 25 30
7:00–8:29 35 45
8:30–8:59 25 30
9:00–9:29 15 20
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 15 20
15:30–15:59 25 30
16:00–17:29 35 45
17:30–17:59 25 30
18:00–18:29 15 20

Trängselskatt på Essingeleden (från 1 januari 2020)

TidLågsäsongHögsäsong
6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 22 27
7:00–8:29 30 40
8:30–8:59 22 27
9:00–9:29 15 20
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 15 20
15:30–15:59 22 27
16:00–17:29 30 40
17:30–17:59 22 27
18:00–18:29 15 20

Källa: Transportstyrelsen

Jag kommer köra bil trots höjningen!
141
16