Färre döda i trafiken 2019 än något tidigare år

Vi kommer allt närmare nollvisionen. Under 2019 omkom 223 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är en minskning med 110 personer jämfört med året innan och det lägsta antalet döda någonsin.

Färre döda i trafiken 2019 än något tidigare år

"Som det nu ser ut är det möjligt att uppnå Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020, men det kommer krävas fortsatta insatser från alla inblandade parter, såsom myndigheter, organisationer och enskilda trafikanter", säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Det är personbilsolyckorna som har minskat mest, framförallt singelolyckor. Även motorcykelolyckorna har minskat påtagligt. Likaså har fordonskollisioner och fotgängarpåkörningar med dödlig utgång minskat.

110 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i buss eller lastbil. De vanligaste olyckstyperna bland omkomna bilister var singel- och mötesolyckor med 44 respektive 43 omkomna.

Under 2019 omkom 28 motorcyklister. Det är 19 färre jämfört med 2018 då 47 motorcyklister omkom.

15 cyklister omkom under 2019, jämfört med 23 omkomna 2018. 10 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre.

Under 2019 omkom 26 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var ett barn under 18 år och 10 personer var 65 år eller äldre.

Totalt omkom 336 personer i de fyra trafikslagen (väg, luft, vatten och spår) under 2019.

Fakta: Antalet omkomna i vägtrafiken de senaste åren

2019: 223 2014: 270 2009: 358
2018: 324 2013: 260 2008: 397
2017: 252 2012: 285 2007: 471
2016: 270 2011: 319 2006: 445
2015: 259 2010: 266 2005: 440

 

 
Det borde gå att nå EU-målet om endast 140 döda.
36
7