Stockholm inför ny miljözon – halv miljon bilar portas

Den 15 januari införs miljözon klass 2 i Stockholm. Det kan få negativa klimateffekter varnar tidigare miljöchef i Stockholm.

Stockholm inför ny miljözon – halv miljon bilar portas
Foto: Getty

Regeringen har gett grönt ljus för att införa miljözoner för lättare fordon. Sedan tidigare finns miljözoner för tyngre fordon i åtta svenska städer. De zonerna kallas miljözon 1.

Stockholm är den enda kommunen som beslutat sig för att införa miljözon 2 som gäller personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor tillhöra utsläppsklass Euro V eller Euro VI.

Miljözon 2 införs den 15 januari på Hornsgatan i Stockholm. Tanken är att minska halterna av skadliga kvävedioxider. Men mätningar som miljöförvaltningen utfört visar att luftkvaliteten för kvävedioxider har förbättrats under 2019. Förbättringen är större än vad miljöförvaltningen och trafikkontoret förutspådde i slutet på 2018.

"Mot bakgrund av det anser jag att den nya miljözonen är omotiverad och riskerar att skapa problem för stockholmarna helt i onödan. I värsta fall kan det innebära att folk övergår till bensindrivna bilar istället för diesel, och då kan den nya miljözonen istället få negativa klimateffekter utan att luften i Stockholm blir märkbart bättre", säger Gunnar Söderholm, tidigare miljöchef i Stockholm till Sveriges Radio.

Enligt Transportstyrelsen är det cirka 270.000 personer som drabbas av det nya förbudet på Hornsgatan, men då har de bara räknat boende i närområdet. Dagens Nyheter har tagit fram uppgifter på det totala antalet fordon som berörs:

  • 36.000 E85-bilar
  • 4.500 gasbilar
  • 71.500 dieslar
  • 478.400 bensinbilar

Den 1 juli 2022 skärps reglerna. Då stoppas öven dieselbilar i klassen Euro 5. Det innebär att ytterligare 94.247 bilar berörs.

Men alla gamla bilar berörs inte av miljözonen. För äldre bilar som är 30 år gamla och därför klassas som veteranbilar är det fritt fram. I dagsläget finns det 17.300 sådana bilar.

Endast polisen får kontrollera att förbudet följs. Bötesbeloppet är 1000 kronor om man ertappas.

Stockholms stad hoppas att reglerna ska ändras så att även kommunen kan få göra kontroller, uppger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). 

 
Vad bra med miljözoner!
94
401