Volvo Cars anklagas för medvetet utsläppsfusk – ligger 12 gånger över gränsvärdet

Den tyska miljöorganisationen DUH anklagar Volvo för att ha installerat illegala manipulationsanordningar som tillåter höga utsläpp vid kallt väder.

Volvo Cars anklagas för medvetet utsläppsfusk – ligger 12 gånger över gränsvärdet

Den tyska miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe, DUH, meddelar i ett pressmeddelande att de har hittat vad de kallar för olaglig manipulativ programvara i Volvo XC60 D3 med Euro 5-klassning.

DUH har testat hur bilen reagerar när en temperatursensor på sidospegeln kyls ned. Först testades bilen i temperaturer mellan 9 och 22 grader celsius, och även under dessa temperaturer släppte bilen ut 736 milligram kväveoxider per kilometer, vilket motsvarar 4,1 gånger de tillåtna nivåerna enligt Euro 5-normen. När temperatursensorn sedan kyldes ned till mellan -4 och +6 grader ökade NOx-utsläppen till 2.148 milligram per kilometer – 11,9 gånger gränsvärdena. 

DUH:s slutsats är att bilen har en illegal manipulationsanordning installerad, som vid temperaturer som är typiska för vinterhalvåret sätter bilens avgasrening ur spel.

"Vi kan se att runt noll grader finns ingen utsläppskontroll av kväveoxider. Det betyder att i ett vinterväder som vi har nu så släpper fordonet ut betydligt mer kväveoxider än tillåtet" säger Jürgen Resch, direktör på DUH, i en intervju med Göteborgsposten.

DUH uppmanar Volvo att på egen bekostnad åtgärda problemen genom att installera en så kallad SCR-katalysator i bilarna. "Ett fordon med så höga verkliga utsläpp kan inte längre förorena luften i våra inre städer", skriver de i pressmeddelandet. De påpekar också att det inte bara är Volvo som "lurar på sina kunder riktigt smutsiga dieselbilar". "Vi ser liknande bedrägerier i vintertemperaturer hos VW, Daimler, Audi, Porsche och BMW", skriver de. 

Volvo nekar till alla anklagelser om fusk. "Vi känner inte till vilka förhållanden som gällde under det aktuella testet och kan därför inte kommentera resultatet. Dock skiljer sig alltid testresultat åt beroende faktorer så som hastighet, last och väderförhållanden. Alla våra bilar är dock testade, certifierade och godkända enligt gällande regelverk och tekniken som används för avgasrening är standard i industrin och väl kända för myndigheter. Volvo Cars har aldrig använt några former av manipulation av tester", skriver Volvos pressavdelning i en kommentar. 

Kväveoxider är enligt Naturvårdsverket giftiga och kan bland annat irritera luftvägar och slemhinnor. Det kan också bidra till bildandet av marknära ozon och försurning och övergödning av mark och vatten. Den tyska transportmyndigheten uppskattar att 800.000 personer i Tyskland skadas varje år som en följd av NOx-utsläpp.

 

 

Läs också: 

Volvo borde ta sitt ansvar och åtgärda bilarna!
183
95