Fler körkort återkallas

Antalet indragna körkort har ökat med 6 procent mellan 2018 och 2019. Mest ökar rattfylleri eller drograttfylleri.

Fler körkort återkallas

Under 2019 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 36.692 körkort vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2018 då 34.617 körkort återkallades. Fall som rör rattfylleri eller drograttfylleri ökade med 13,1 procent.

"Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från Polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna", säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Utvecklingen är inte jämn över landet. Uppsala och Norrbottens län sticker ut med 15,6 procent och 12,4 procent ökade återkallelser. I vissa län minskade antalet återkallelser. Störst minskning skedde i Blekinge och Dalarnas län med 6,7 procent och 4,9 procent.

"Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot Polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna", säger Åsa Bergqvist. 

Återkallade körkort 2014-2019
  2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019  
Återkallelsegrund 1 3435 3500 3455 2899 2951 5746 6499  
Återkallelsegrund 2 177 146 181 110 103 185 158  
Återkallelsegrund 3 424 468 596 385 302 545 623  
Återkallelsegrund 4 9469 9744 10350 8516 9418 18234 19903  
Återkallelsegrund 5 910 767 840 870 952 1662 1337  
Återkallelsegrund 6 236 209 96 72 84 182 144  
Återkallelsegrund 7 2079 2102 2381 2435 2700 5 503 5 550  
Återkallelsegrund 8 2134 2111 1906 2080 2120 4 161 4 164  
Återkallelsegrund 9 17997 18082 18684 16514 17779 7 22  
Samtliga 38875 39144 40505 35898 38427 34617 36692  

Fakta: Återkallelsegrund

1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.
3. Upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar.
4. "En väsentlig överträdelse". Innebär vanligtvis fortkörning, men även körning mot rött ljus eller rattsurfning.
5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.
6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.
7. En sjukdom gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort. Transportstyrelsen kräver ett läkarintyg eller ett bevis om ett godkänt förarprov.
8. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.
9. Hinder fanns för utfärdande av körkort.

Vid återkallelse enligt punkterna 1-6 beslutas om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Den är lägst en månad och högst tre år.

Polisen borde göra ännu fler nykterhetskontroller
27
3