Professor: Därför kör förare av Audi, BMW och Mercedes mer aggressivt

Det är vetenskapligt bevisat att Audi-, BMW- och Mercedes-förare kör som idioter. En professor i psykologi har undersökt om det är bilarna som lockar fram beteendet eller om de här bilarna lockar de sämsta förarna.

Professor: Därför kör förare av Audi, BMW och Mercedes mer aggressivt

Tidigare forskning har bekräftat att förare med dyra bilar oftare bryter mot trafikreglerna. 

"Jag hade personligen lagt märke till att det väldigt ofta är snabba tyska bilar som kör mot rött, som inte ger väg åt fotgängare och som allmänt taget kör hänsynslöst och för fort", säger Jan-Erik Lönnqvist som är professor i socialpsykologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Ett vanligt antagande för att förklara det här fenomenet har varit att förmögenhet har en korrumperande effekt på människan, viket bland annat resulterar i statuskonsumtion och ett oetiskt agerande i olika situationer.

Jan-Erik Lönnqvist vände på steken och ställde frågan om det snarare är så att det finns en viss typ av människor som dras till högstatusbilar oberoende av deras förmögenhet och som därtill har en tendens att bryta mot trafikreglerna. 

Svaret var entydigt: självcentrerade män som är stridslystna, omedgörliga, osympatiska och oempatiska äger i klart större utsträckning tyska statusbilar.

I undersökningen deltog 1.892 finska bilägare som fick svara på frågor om vilken bil de kör och hur de konsumerar, men också på frågor om förmögenhet och på frågor som testade deras personlighet. Svaren analyserades enligt femfaktormodellen som är den mest allmänna modellen för att mäta personliga egenskaper och som bygger på fem centrala personlighetsdrag (öppenhet, samvetsgrannhet, emotionell stabilitet, utåtriktning, vänlighet).

"De här personlighetsdragen förklarar viljan att äga statusprodukter och samma personlighetsdrag förklarar också varför de oftare än andra bryter mot trafikregler", säger Lönnqvist.

Lönnqvist påpekar att pengar naturligtvis är en förutsättning för att äga statusprodukter och att rika personer därmed oftare kör med statusbilar än andra.

"Men vi kunde ändå se att de som var mer ovänliga till sin personlighet hade en större dragning till statusbilar. Det är personer som ofta tycker att de är bättre än andra och som vill att det ska synas utåt."

Motsatsen gäller också 

Ett resultat som var mer oväntat var att det också finns en annan personlighetstyp som dras till statusbilar: de samvetsgranna. Människor av den här personlighetstypen är i regel duktiga, ambitiösa, pålitliga och välorganiserade. De sköter om sig själva och sin hälsa och utmärker sig ofta också i arbetslivet.

"Antagligen förklaras den här kopplingen av deras kvalitetstänk, att de uppskattar hög kvalitet. Alla bilmärken har ju en viss image och genom att köra med en pålitlig bil signalerar de samtidigt utåt att de är pålitliga", säger Lönnqvist.

Kopplingen mellan de samvetsgranna personlighetsdragen och intresset för statusbilar fanns både bland män och bland kvinnor. Däremot fanns det ingen koppling mellan självcentrerade personlighetsdrag och statusbilar bland kvinnor, utan det var bara bland männen som det här sambandet gick att utläsa. Lönnqvist har inte ett direkt svar på vad det kan bero på. En möjlighet kan vara att bilar helt enkelt inte har samma betydelse som statusmarkör för kvinnor.

Det skulle vara lugnare i trafiken om alla körde Skoda!
164
379