Svenska bilister: Upp till biltillverkarna att fixa lägre utsläpp

Sverige har satt som mål att utsläppen från inrikestransporter ska ha minskat med minst 70 procent år 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Fyra av tio (41 procent) bilägare anser att det är biltillverkarnas ansvar att få ned utsläppen, medan tre av tio (29 procent) tycker att det är upp till politikerna att lösa den ekvationen. 14 procent av bilägarna tycker att ansvaret ligger hos de själva, det visar en undersökning gjord av Yougov på uppdrag av Blocket Fordon. 

"Det är tydligt att svenskarna lägger sin tillit till att våra biltillverkare och politiker tar sitt ansvar för att få till en mer miljövänlig bilflotta. Ett exempel på insats är att uppdatera Sveriges infrastruktur för att ta hand om elektrifieringen av bilflottan", säger Henrik Littorin, marknadsdirektör på Blocket Fordon. 

De 1.035 personerna som deltog i undersökningen fick också svara på frågan om vad som främst kommer att krävas för att utsläppen från Sveriges bilpark ska minska. På det svarade 44% att det kommer krävas mer forskning om alternativa drivmedel. Två av tio tycker att elbilar ska subventioneras. Endast 8 procent tycker att bensin- och dieselbilar bör förbjudas från 2030.

Så svarade de tillfrågade på som kommer krävas för att Sveriges bilflotta ska bli mer miljövänlig.

• Mer forskning om alternativa drivmedel – 44%
• Subventionera elbilar – 21%
• Förbjuda bensin och dieselbilar från 2030 – 8%
• Införande av miljözoner i stadskärnor – 6%
• Straffskatt för bensin/diesel-bilar – 4%
• Osäker, vet ej – 18%

 

 
Jag tycker också att alternativa drivmedel är vägen att gå.
52
16