Tjänstebilsexperten: ”Riksrevisionen tolkar medvetet statistik fel för att sänka miljöbilar!”

Tjänstebilsexperten Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, underkänner Riksrevisionens rapport, "Statliga åtgärder för fler miljöbilar".

Enligt Ronny Svensson går Riksrevisionen medvetet ut med fel statistik. Riksrevisionen, RiR, uppger att 85 procent av alla bilar som fått klimatbonus är registrerade i Stockholm, Göteborg och Malmö och att därför nästan enbart storstadsbor gynnas av klimatbonusarna.

Men enligt Ynnor är det "bara" 40 procent av tjänstebilarna som rullar i de tre storstäderna. Resten körs av personer bosatta i övriga landet.

Bakgrunden är enligt Ronny Svensson att de flesta förmånsbilarna är registrerade i Stockholm och att därför klimatbonusen skickas till leasingbolaget eller huvudkontoret – samtidigt som bilarna ofta körs någon annanstans.

"I oktober förra året blev jag utfrågad av utredarna och påpekade detta. Men man har valt att inte ta hänsyn till det", säger Ronny Svensson. 

"Det allvarliga är att politiker kan komma att ta rapporten som grund för nya beslut och att allmänheten blir förd bakom ljuset. Politiker och lobbyister brukar använda Riksrevisionens rapporter som källa och de flesta av oss tar väl för givet att Riksrevisionens rapporter är väl underbyggda och med sanningen överensstämmande, fortsätter Ronny Svensson.

"Risken med rapporten är att den kan leda till att den svenska omställningen till klimatsmarta bilar försenas", avslutar Ronny Svensson.

De korrekta siffrorna, som Ynnor publicerar årligen baserat på Skatteverkets sammanställning av kontrolluppgiften och som redovisas här nedan, är att drygt 40 procent av de förmånsbeskattade klimatbonusbilarna rullade i de tre storstäderna. Resten körs av personer bosatta i övriga landet. 

Det finns inte något som talar för att siffrorna skulle vara annorlunda för övriga företagsägda bilar.

 

Nedan följer ett svar från projektledaren för Riksrevisionens granskning, Cecilia Kellberg, på Ronny Svenssons kritik:

"Ynnors kommentar till vår rapport bygger på en missuppfattning. Vi har inte diskuterat dessa data med Ronny Svensson tidigare. 

Siffrorna som Riksrevisionen presenterar i sin rapport "Statliga åtgärder för fler miljöbilar" skiljer sig åt från Ynnors siffror av flera anledningar.

  • Om man utgår från Ronnys siffror gällande förmånsbilar och Riksrevisionens definition av Storstadskommuner (obs inte endast de tre kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö) så summerar antalet förmånsbilar till en bit över 73 procent i dessa kommuner. Den indelning vi har valt för att redovisa våra resultat bygger på en områdesindelning som Tillväxtverket har tagit fram för regionala analyser. I denna indelning är "Storstadskommuner" förutom kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö även ett antal kranskommuner runt dessa städer.  Således kan man inte använda statistik från enbart kommunerna Malmö, Göteborg och Stockholm (eller storstadslänen) för att jämföra med våra siffror. Om ytterligare kommuner läggs till i beräkningen enligt nedan lista så kommer andelen förmånsbilar överstiga 73 procent.
  • Notera att Riksrevisionens siffra rör alla klimatbonusbilar, både förmånsbilar och privatägda bilar, och inte endast förmånsbilar, vilket försvårar jämförelsen ytterligare. 
  • Notera att Ynnors siffror gäller bilar och inte utbetald bonussumma. Riksrevisionens siffror rör utbetald summa. 
  • Slutligen anger Riksrevisionen explicit i sin analys att det finns en osäkerhet i resultaten som härrör från att vissa utbetalningar inte sker till den ort där förmånsbilen rullar.

För att sammanfatta:
Siffrorna, dvs antalet bilar och summan av utbetalda medel, är inte nödvändigtvis helt jämförbara eftersom bilarna, elbilar och olika laddhybrider, erhåller olika bonus.

Den kommungruppering Riksrevisionen använder i rapporten är inte direkt jämförbar med Stockholm, Göteborg och Malmö kommuner.

Det finns en osäkerhet i våra siffror som beror på om förmånsbilsägarna och förmånsbilsförarna är lokaliserade i olika kommuner , vilket nämns i rapporten

Vi menar att även om inte den geografiska placeringen av förmånsbilstagarna stämmer helt överens med till var bilarna finns registrerade (och således till vilken kommuntyp bonusen betalats ut) så är skillnaden mellan storstäder och landsbygd med hög sannolikhet stor."

 

Här kan du själv läsa Riksrevisionens rapport.

Sveriges storstadskommuner enligt Tillväxtverkets definition.

Upplands-Väsby
Österåker
Järfälla
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Täby
Danderyd
Sollentuna
Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Sigtuna
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Lomma
Malmö
Lund
Partille
Lerum
Göteborg
Mölndal

De 15 mest klimatbonusbilstäta kommunerna i Sverige:

Kommun: Andel av Sveriges klimatbonusbilar:
Stockholm 23,20 %
Göteborg 13,86 %
Nacka 6,61 %
Kungsbacka 5,42 %
Täby 5,03 %
Uppsala 4,94 %
Malmö 4,80 %
Lidingö 3,90 %
Sollentuna 3,63 %
Danderyd 3,58 %
Västerås 3,26 %
Huddinge 3,17 %
Helsingborg 3,09 %
Linköping 2,99 %
Jönköping 2,90 %
 
Jag tycker att Ronny Svensson verkar ha fog för sin kritik.
170
57