Mindre risk för brand i elbilar

Det snackas mycket att elbilar lättare börjar brinna än bensin- och dieselbilar. Svenska forskare menar menar att det inte är så, och att det rentav kan vara tvärt om.

Mindre risk för brand i elbilar
Foto: Flavio Gasperini

"En vanlig brandorsak på fordon är läckage av brännbar vätska eller gas som antänds på het yta – vilket elimineras i elbilar, förutom hybrider", säger Ola Willstrand, projektledare på Sveriges forskningsinstitut RISE.

Den kanske främsta orsaken till uppfattningen att elbilar skulle vara extra brandfarliga är att de drivs av li-jonbatterier, vilka är ökända för att ha fått mobiltelefoner att fatta eld. Men det är skillnad på batterier och batterier.

"I fordonsindustrin är batteridesignen ofta bättre, med större krav på tester, och säkerhetssystem är av bättre kvalitet", säger Ola Willstrand,

De flesta bränder i elbilar kan härledas till andra delar i bilen än batteriet. I försök som RISE genomfört visar det sig att det ofta ta över 30 minuter och att bilen måste vara helt övertänd för att batteriet ska fatt eld och börja utsöndra giftiga gaser.

RISE fortsätter forska på hur brand påverkar elbilar för att utveckla metoder för brandbekämpning och har brandskadade elbilar ska hanteras.

Jag känner mig trygg i en elbil.
132
24